Seminarieserie: Bra skolkultur och värdegrund minskar kostnader och personalomsättning

Skolledare! Tre nya strategier för
ekonomisk styrning, värdegrund och ledarskap 

En seminarieserie för skolledare. Tid är pengar och effektivt använda resurser spar pengar och skapar kvalitet. En av våra viktigaste resurser är vår personal, ett annat är vårt rykte som arbetsgivare. I detta nätverk för skolledare får du verktyg för:

  1. Minskad personalomsättning – bli en ännu attraktivare arbetsgivare
  2. Nå målen – genom att personal trivs, utvecklar sig själv, organisationen och eleverna
  3. Resurseffektiv organisation – hur en hälsofrämjande skolkultur skapar en attraktiv arbetsmiljö som minskar kostnader

Seminarietillfällen skolledare, våren 2019

Vi erbjuder tre fristående träffar under våren 2019, med ett tema för varje tillfälle. Vi behandlar både hårda värden som resursförvaltning och ekonomi och mjuka värden som relationer och personalfrågor.

Gratis frukostseminarium den 19 februari med gobitar ur seminarieserien. Läs mer i denna pdf: frukostseminarium skolledare våren 2019 Anmälan gör du nedan.

25 mars – Ekonomi och systematiskt kvalitetsarbete
Om att förvalta sina resurser, minska eller omfördela kostnader, systematiskt kvalitetsarbete, samt hur man engagerar sin personal. Och hur detta samtidigt kan skapa en bättre lärmiljö, skolkultur och minskad personalomsättning.

6 maj – Skolkultur och värdegrundsarbete
Om verktyg för att skapa en hållbar psykosocial arbetsmiljö och välfungerande skolkultur där medarbetare trivs, stannar och gör ett gott arbete. Vi talar om kollegialt lärande, tillgänglig lärmiljö och hur detta kan minska personalomsättning och kostnader till nytta för personalen, eleverna och inte minst er som skolledare.

17 juni – Bemöta personal och hantera utmaningar
Svåra samtal, arbetslag som inte drar jämnt och konflikter – hur gör man får att hantera och förebygga? Ett tillfälle om att bemöta och hantera utmanande situationer. Vi tar också upp hur detta kan göra dig till en attraktiv arbetsgivare, minska personalomsättning och spara tid och pengar kring personalfrågor.

Om seminarieledarna

Aggie Öhman är civilekonom och tillgänglighetskonsult som arbetat många år med verksamhetsutveckling och skolfrågor, som föreläsare, utbildare och konsult. Grundat och driver Prestationsprinsen.

Malin Valsö är leg. psykolog, organisationskonsult, skolutvecklare och medförfattare till boken Ensam eller stark: åtta principer för framgångsrika team (2017). Grundat och driver Elevhälsokonsulterna.

Fakta

Var: Centrala Stockholm
När: 25 mars, 6 maj och 17 juni kl. 14:00-16:15
Pris: 1500 kr exklusive moms/tillfälle, fika ingår. Om du bokar och betalar alla tre tillfällen samtidigt betalar du endast 3950 kr exklusive moms för samtliga tillfällen.
Betalning: Betalning sker till bankgiro 5744-0497 eller swisha till 123 555 9141, Öhman Institutet. Ange namn. Säg till om ni behöver kvitto. Om ni behöver en faktura tar vi en fakturaavgift på 100 kronor. Anger ni fel fakturaadress eller behöver påminnas om betalning tillkommer en administrationsavgift på ytterligare 100 kronor.
Villkor: Anmälan är bindande. Det går bra att skicka en kollega om man får förhinder. Kursen kan komma att ställas in om för få deltagare.
Arrangör: Elevhälsokonsulterna och Öhman Institutet/Prestationsprinsen
Kontakt: Aggie Öhman 070 553 85 48,  info@prestationsprinsen.se eller Malin Valsö malin.valso@elevhalsokonsulterna.
Informationen som pdf: Seminarieserie skolledare seminarieserie vår 2019

Anmälan