Föräldrakvällar våren 2019 i Stockholm

23 januari Hjälp! Skolan fungerar inte för mitt barn

För dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet. För dig som undrar om ditt barn är sjukt eller om det är något annat. Får du inte den respons du önskar från skolan? Vill ditt barn inte gå till skolan? Går ditt barn inte dit? Har det blivit hemmasittande?
Du får kunskap och redskap för din samverkan med skolan. Innehåller bl.a. genomgång av risk- och skydds-faktorer, en introduktion till skollagen och vad du kan göra hemma för att orka mer.

19 mars Att nå barn och unga som tänker, känner och gör ”annorlunda”

Många kämpar för en fungerande vardag. För dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet. För dig som undrar om ditt barn är sjukt eller om det är något annat. Får du inte den respons du önskar från skolan? Vill ditt barn inte gå till skolan? Går ditt barn inte dit? Har det blivit hemmasittande?
Vi ger dig konkreta tips utifrån situationer som ofta är svåra t.ex. bråkiga mornar, dataspel, sovtider, skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, efter lov, semestrar, släktmiddagar, hygien, klippa håret, ljud och lukter… Eller det du vill tala om!

När: kl. 18.15 – ca 21
Var
: Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, nära Slussen
Kostnad:  350 kronor per kväll, för medlemmar 180 kr per kväll. Bli medlem.
Ingår: Fika och digital dokumentation
Betalning:  Swisha till 123 398 4812 eller bankgiro 5192-3704 i samband med anmälan.  
Frågor:   info@prestationsprinsen.se
Arrangör:   Ideella föreningen Prestationsprinsen & vänner
Vem: Aggie Öhman från Prestationsprinsen leder kvällen.

Anmälan

Du har inte en plats förrän du betalat. Sista dag för anmälan är 17/1 respektive 12/3.
Vi hanterar anmälningarna manuellt, så bekräftelse kommer inom någon dag!

Annonser