Föräldrakvällar hösten 2019

Det här är föreläsningar som vi dels ger själva, dels kan hålla hos er. De kallas föräldrakvällar för att de vänder sig till vårdnadshavare, föräldrar, och anhöriga. Vi ordnar andra kurser och konferenser för yrkesverksamma.

Hjälp! Skolan fungerar inte för mitt barn
25 september i Göteborg
1 oktober i Stockholm

För dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet. För dig som undrar om ditt barn är sjukt eller om det är något annat. Får du inte den respons du önskar från skolan? Vill ditt barn inte gå till skolan? Går ditt barn inte dit? Har det blivit hemmasittande?
Du får kunskap och redskap för din samverkan med skolan. Innehåller bl.a. genomgång av risk- och skydds-faktorer, en introduktion till skollagen och vad du kan göra hemma för att orka mer.

gaming-e1549918299918.jpeg

Hör en gamer om dataspel, e-sports och gamingkultur
22 oktober i Stockholm

Många barn och unga, speciellt de med omfattande skolfrånvaro hänger på nätet och har ofta ett fungerande socialt liv där. Vad gör de på nätet? Sunami (WoW). även Suvami (LoL). föreläser om e-sports och gaming. En helt ny värld kommer att öppna sig för er. Både digitalt och IRL, eftersom kunskap  kan underlätta samtal med era ungdomar.

Att nå barn och unga som tänker, känner och gör ”annorlunda”, 19 november i Stockholm

Många kämpar för en fungerande vardag. Mycket bråk och mycket som blivit svårt?
Det är svårt då koncentrationsförmågan, impulskontrollen, förmågan att organisera och planera, komma igång, sluts med mera inte fungerar som vi vuxna skulle önska.
Vi ger dig konkreta tips utifrån situationer som ofta är svåra t.ex. mornar, dataspel, sovtider, skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, efter lov, semestrar, släktmiddagar, hygien, klippa håret, ljud och lukter… Eller det du vill tala om!

Vi kan komma till er församling, er kommuns anhörigstöd, skola, förening eller verksamhet. Hör av er!

Fakta

Plats Stockholm: Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, nära Slussen,
Plats Göteborg: Mariaträffen, Älvsborgsplan 1a, Göteborg
Tid: 18.15 – 21 i Stockholm, 18 – 20.45 i Göteborg)
Pris: 350 kronor per kväll, 180 kronor för medlemmar i Prestationsprinsen & vänner
(bli medlem här, medlemsavgiften är 150 kr/år)
Ingår: Föreläsning, diskussion, erfarenhetsutbyte. Och fika förstås!
Betalning: Swisha till 123 398 4812, bankgiro 5192-3704 vid anmälan
Frågor: info@prestationsprinsen.se
Arrangör: Ideella föreningen Prestationsprinsen & vänner
Vem: Aggie Öhman från Prestationsprinsen leder kvällen.

Anmälan