Våra tjänster

Vi är experter på att förebygga psykisk ohälsa och utanförskap hos barn och unga. Vi fokuserar särskilt på problematisk skolfrånvaro och så kallade ”hemmasittare”.  Prestationsprinsen erbjuder tjänster, kurser, föreläsningar, handledning/ledningsstöd och kan på många sätt hjälpa er att utveckla ert arbete och er organisation.

Våren 2019 genomför vi våra uppskattade kursdagar om strukturerat arbete med problematisk skolfrånvaro, föräldrakvällar och en extra satsning för skolpolitiker, huvudmän, förvaltningschefer och skolledare.

 • En heldagskonferens för nämndpolitiker, förvaltningschefer med flera
  Förebygg skolmisslyckanden, öka elevernas måluppfyllelse och minska kostnader genom att ta kontroll på elevfrånvaron i er kommun. Konferens den 4 april och en workshop 5 april 2019. Arrangeras i samarbete med regeringens tidigare utredare Malin Gren Landell, från oss deltar Aggie Öhman. Vi kommer tillsammans också att erbjuda en miniversion av dagen som vi kan genomföra hos er och ett fastpris-erbjudande för en nulägesanalys och rekommendationer vidare för att få koll på frånvaron i er kommun eller verksamhet. Läs mer om konferensen.
 • En seminarieserie för skolledare
  Bra skolkultur och värdegrund minskar kostnader och personalomsättning
  En seminarieserie om ekonomisk styrning, värdegrund och ledarskap i skolan under våren 2019. Arrangeras i samarbete med Elevhälsokonsulterna. Läs mer om seminarieserien

Lite om oss

Du kan läsa mer om, Aggie som leder kurser, föreläser och är verksamhetsutvecklare, på webbsidan om vem som bloggar och på linked-in. I uppdrag kring Idrott för alla kommer du i huvudsak att möta Bengt. I föreläsningar om Gaming och e-sports jobbar vi med Sunamisom föreläsare. Vi har ett nätverk av duktiga samarbetspartner som till exempel Malin Gren Landell, MalinValsö, David Edfelt, Helena Wallberg, Anna Bengtsson och Matthias Rowe.

Våra verksamhetsområden

 • Hemmasittare och problematisk skolfrånvaro, Unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Det handlar om hur man identifierar frånvaro i tid och snabbt sätter in resurser innan frånvaron blir omfattande. Hur man identifierar, analyserar och arbetar för att bygga upp strukturerade, systematiska arbetssätt och processer. Centralt som förvaltning/huvudman, samt i skolor. Kan anpassas ur många olika vinklar, omfattning och åldrar. Vi kan bidra med vår kunskap kring risk- och skydds-faktorer, statistik, förebyggande arbete, hur vi kan motivera elever tillbaka till skolan och framgångsfaktorer i hur vi arbetar förebyggande och konsekvent med dessa barn och unga. Du har väl läst vår rapport?
 • Idrott för alla, det finns så mycket vi kan göra för att inkludera fler och slippa stök och bråk. Genom att skapa förståelse för barn och unga som tänker, känner och gör annorlunda och ge konkreta råd och tips för träningarna och det runt omkring, hjälper vi klubbar och föreningar till en mer inkluderande idrott. Det får att skapa ett träningsupplägg där högpresterande och barn och unga med udda funktionsuppsättning trivs och tränar ihop.
 •  Nätet, dataspel och gamingkulturen, om ni vill ha insikt och mer förståelse för några av de mest populära dataspelen, tv-serier, humor-sajter osv. Vår ansats är att om vi vuxna förstår mer, kan vi dels som föräldrar enklare tala om regler och förhållningssätt (mat- och sovtider, hur mycket och när man spelar osv), dels hur man som pedagog, kan utnyttja detta i skolarbetet. Föreläsningen ges i samarbete med gamern Sunami (WoW) även kallad Suvami (LoL) .

Några exempel på vad vi kan göra för er

 • Föreläsningar, för personal eller anhöriga
 • Kurser, allt från en halvdag till en terminskurs på fem tillfällen
 • Workshops, för personal eller anhöriga
 • Förstudie skolfrånvaro, inom kommunal förvaltning eller annan huvudman
  Vi gör en nulägesanalys och lyfter fram utvecklingsområden och förslag på åtgärder. Vi ser över var står ni idag, vad gäller arbetssätt, insamling av statistik och annan uppföljning, var ligger det strategiska respektive operativa ansvaret, finns det en medvetenhet om hur frånvaron ser ut i er organisation, hur fungerar samarbete med skolorna med mera.
 • Förstudie om skolfrånvaro på skola eller i rektorsområde, resulterar i konkreta förslag på utvecklingsområden och förslag på åtgärder.
 • Projektledning och processledning i ert förändringsarbete för effektivare arbete med skolfrånvaro
 • Ledningsstöd till nämnd, förvaltning, styrelse, skolledning kring skolfrånvaro.
 • Handledning och stöd till elevhälsoteam om hur man konkret och praktiskt kan arbeta med hemmasittande elever och de med problematisk skolfrånvaro
 • Föreläsningar
  • För professionella som arbetar med övergripande ansvar . Effektivare arbetssätt och processer för arbetet med problematisk skolfrånvaro – den här föreläsningen riktar sig främst till kommunala skolpolitiker, tjänstemän i kommunal förvaltning och skolledning eller motsvarande i fristående skolor eller koncerner.
  • För professionella som arbetar operativt – Problematisk skolfrånvaro och ”hemmasittare”, om elever som gett upp och inte förmår gå till skolan längre. Hur kan vi som skolpersonal eller som på annat sätt möter barn, ungdomar och unga vuxna med stor frånvaro bättre bemöta dem. Hur kan vi förebygga frånvaro och hur kan vi få dem tillbaka. En föreläsning för förståelse, men också tankar och tips för att komma vidare. 
  • För föräldrar, vårdnadshavare, anhöriga, boendepersonal med flera Hjälp! Skolan fungerar inte för mitt barn – vad gör man då barnet eller ungdomen inte vill gå till skolan, vad kan vi som familj kräva och vad kan, eller ska, skolan göra. Mycket tid för diskussion.
 • Idrott för alla, utbildning, ledningsstöd och förläsningar – hur man kan skapa en fungerande träning som inkluderar fler. Konkreta råd och tips för träningen och andra klubbaktiviteter.
 • Datorspel och nätet, vad gör de där hela dagarna? En föreläsning för ökad kunskap om ungdomarnas internetanvändade och övergripande information om de vanligaste dataspelen.

Vi skräddarsyr gärna upplägget efter era behov och idéer. V

Kontakt

Välkommen att höra av dig via formuläret, till info(at)prestationsprinsen.se eller ring Aggie på o7o 553 85 48.

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.