Våra tjänster

Vi erbjuder verksamhetsutveckling och ledningsstöd i ert dagliga arbete och förändringsarbete kring problematisk skolfrånvaro och så kallade ”hemmasittare”. Vi kan process- eller projektleda ert arbete för ett mer strukturerat och effektivt arbete med frånvaron/närvaron. Vi har kompetens för att arbeta inom kommunal förvaltning, ledningsnivå i friskolor och på skolor.

Lite om oss
Prestationsprinsen och vänner erbjuder tjänster och kurser i samarbete med framför allt Öhman Institutet. Du kan läsa mer om, Aggie som leder kurser, föreläser och är verksamhetsutvecklare, på webbsidan om vem som bloggar och på linked-in. I uppdrag kring Idrott för alla kommer du i huvudsak att möta Bengt. Vi har ett nätverk av duktiga samarbetspartner som till exempel Helena Wallberg, och Matthias Rowe med Sommarkollo4.me.

Våra verksamhetsområden:

 • Hemmasittare och problematisk skolfrånvaro, Unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Vi har lång erfarenhet av verksamhetsuveckling och att ta fram nya arbetsprocesser. Det handlar om hur man identifierar, analyserar och arbetar för att bygga upp strukturerade, systematiska arbetssätt och processer. Centralt som förvaltning/huvudman, samt ute i skolorna.
  Kan anpassas ur många olika vinklingar och till olika åldrar. Vi kan bidra med vår kunskap kring risk- och skydds-faktorer, statistik, förebyggande arbete, hur vi kan motivera dem tillbaka till skolan och framgångsfaktorer i hur vi arbetar förebyggande och konsekvent med dessa barn och unga. Du har väl läst vår rapport?
 • Idrott för alla, det finns så mycket vi kan göra för att inkludera fler och slippa stök och bråk. Genom att skapa förståelse för barn och unga som tänker, känner och gör annorlunda och ge konkreta råd och tips för träningarna och det runt omkring, hjälper vi klubbar och föreningar till en mer inkluderande idrott. Det får att skapa ett träningsupplägg där högpresterande och barn och unga med udda funktionsuppsättning trivs och tränar ihop.
 •  Nätet, dataspel och gamingkulturen, om ni vill ha insikt och mer förståelse för några av de mest populära dataspelen, tv-serier, humor-sajter osv. Vår ansats är att om vi vuxna förstår mer, kan vi dels som föräldrar enklare tala om regler och förhållningssätt (mat- och sovtider, hur mycket och när man spelar osv), dels hur man som pedagog, kan utnyttja detta i skolarbetet. Fokus på vad gamers.

Vi har ett synsätt som präglar hela vår verksamhet – skola och annan verksamhet måste utveckla sina arbetsätt för att bättre nå barn och ungdomar som tänker, känner och gör annorlunda. De mest populära inläggen på Prestationsprinsen är de om konkreta situationer som oro kring skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, skolstart efter lov, semestrar, idrott, släktmiddagar, dataspel, sovtider, hygien osv. det är ett bevis för att vi jobbar med övergripande frågor, men förstår detaljerna, risk och skyddsfaktorerna kring individen.

Några exempel på vad vi kan göra för er:

 • Förstudie om skolfrånvaron inom kommunal förvaltning eller annan huvudman
  Vi gör en nulägesanalys och lyfter fram utvecklingsområden och förslag på åtgärder. Vi ser över var står ni idag, vad gäller arbetssätt, insamling av statistik och annan uppföljning, var ligger det strategiska respektive operativa ansvaret, finns det en medvetenhet om hur frånvaron ser ut i er organisation, hur fungerar samarbete med skolorna med mera.
 • Förstudie om skolfrånvaro på skola eller i rektorsområde, resulterar i konkreta förslag på utvecklingsområden och förslag på åtgärder.
 • Projektledning och processledning i ert förändringsarbete för effektivare arbete med skolfrånvaro
 • Ledningsstöd till nämnd, förvaltning, styrelse, skolledning kring skolfrånvaro.
 • Stöd till elevhälsoteam om hur man kan arbeta med hemmasittare och elever med problematisk skolfrånvaro
 • Föreläsningar
  • För professionella som arbetar med övergripande ansvar . Effektivare arbetssätt och processer för arbetet med problematisk skolfrånvaro – den här föreläsningen riktar sig främst till kommunala skolpolitiker, tjänstemän i kommunal förvaltning och skolledning eller motsvarande i fristående skolor eller koncerner.
  • För professionella som arbetar operativt – Problematisk skolfrånvaro och ”hemmasittare”, om elever som gett upp och inte förmår gå till skolan längre. Hur kan vi som skolpersonal eller som på annat sätt möter barn, ungdomar och unga vuxna med stor frånvaro bättre bemöta dem. Hur kan vi förebygga frånvaro och hur kan vi få dem tillbaka. En föreläsning för förståelse, men också tankar och tips för att komma vidare. 
  • För föräldrar, vårdnadshavare, anhöriga, boendepersonal med flera Hjälp! Skolan fungerar inte för mitt barn – vad gör man då barnet eller ungdomen inte vill gå till skolan, vad kan vi som familj kräva och vad kan, eller ska, skolan göra. Mycket tid för diskussion.
 • Idrott för alla, utbildning, ledningsstöd och förläsningar – hur man kan skapa en fungerande träning som inkluderar fler. Konkreta råd och tips för träningen och andra klubbaktiviteter.
 • Datorspel och nätet, vad gör de där hela dagarna? En föreläsning för ökad kunskap om ungdomarnas internetanvändade och övergripande information om de vanligaste dataspelen.

Vi skräddarsyr gärna upplägget efter era behov och idéer. Vi ger också kurser för personal som möter barn och unga med stor frånvaro, i nov 2016 arrangerar vi en konferens om problematisk skolfrånvaro och effektivare arbetssätt, för politiker, förvaltningsansavariga, skolledare och liknande roller. Läs mer om allt som är på gång.

Kontakt

Välkommen att höra av dig till info(at)prestationsprinsen.se eller ring Aggie på o7o 553 85 48.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s