Temadagen om problematisk frånvaro, Hemmasittardagen, 2 maj i Stockholm

Årets tema blir att ge dem det berör en tydlig röst och förhoppningsvis en megafon. Vi kommer att ha fokus på och släppa fram ungdomarna själva och deras anhöriga eller andra som fick det att vända. Vad fungerade för dem eller vad hade de behövt? Du kommer att förstå mer om vad som behövs för att få till fungerande åtgärder, samverkan och tillitsfulla relationer till elev och vårdnadshavare.

pgm hsd18

 

 

Fakta temadagen om problematisk skolfrånvaro

Datum och tid: 8.00-16.30 2 maj 2018 (Registrering 8.00-8.30)
Plats: Skandias aula, Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Tack Skandias stiftelsen Idéer för livet för lån av lokal.
Kostnad: 350 kronor inkl moms, fika och enklare lunchwrap ingår, Bankgiro 5744-0497 eller swisha till 123 555 9141, Öhman Institutet. Ange namn & telefonnummer. Faktura mot avgift om ni verkligen behöver.

Läs mer Hjälp oss sprida denna dag som görs ideellt för våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.

Annonser
Publicerat i Föräldraskap, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Föräldradrev och hur en debattartikel av ett lärarfack kan avslöja en mycket tveksam inställning.

Ingen har väl missat Lärarnas Riksförbund debattartikel i Svenska Dagbladet den 2 februari. Prestationsprinsen lyfter saker ur barnens och deras företrädares perspektiv. Lärarfacken förringar ibland lärarnas roll för de utsatta eleverna, och deras företrädare. Denna artikel är ett typiskt exempel.

 

Vi tror inte författarna förstår vilken provokation de slänger in i artikeln för alla kämpande föräldrar vars barn inte får sin rätt till utbildning, alls eller delvis. Och som inte får igång en konstruktiv dialog med lärare och skolan.

Vi förstår och vet att det finns föräldrar som gör en höna av en fjäder. Och att dreven går, till exempel föräldrar ”mot” lärare/skola, men också elever mot ”elev”, kollegor mot ”kollega”, kunder/medborgare mot tjänstemän, media mot enskilda. En annan grupp som numera får utstå hot och konstigheter är anställda inom socialförvaltningar och rättsväsendet och deras anhöriga. Och det är inte rätt. Det är totalt oförsvarligt. Så långt har de rätt i sin artikel.

Det kan var snyggt att i en debattartikel komma med ett motargument till den egna tesen. För att visa att det finns sådana som är relevanta, och sedan bemöta dem med varför man inte anser att de håller. Det är avsaknaden av detta vi reagerar på. De lyfter faktiskt bara ett halvhjärtat motargument, att visst behövs samverkan med hemmet och det finns föräldrar som får kämpa t.ex. för rätten till särskilt stöd. Men inte heller med detta ska lärare besväras, eftersom det inte är lärarnas ansvar!

”Det finns en svårighet för rätteligen frustrerade föräldrar att få till stånd en förändring, till exempel att få det särskilda stöd eleven har rätt till. Här ska rektor och huvudmannen ta sitt ansvar. Det är inte rimligt att det ska landa i lärarnas knän. Det är i grunden en ledningsfråga”.

Det är här resonemanget spårar ur och blir ett typiskt ”låt lärare vara lärare resonemang”. Ja, det är i grunden en ledningsfråga att ha kompetent personal och att stötta dem i sina utmaningar. Men givetvis ligger ansvaret för att arbeta med ledning och stimulans, anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd ytterst på läraren. De finns förstås utmaningar i detta, de behöver ledning och stöd från skolledning och huvudman och av andra professioner till exempel inom Elevhälsan. Men lärare måste  ta sitt ansvar och låta det ”landa i sitt eget knä”.

Lärare anser sig inte alltid ha kompetens, förmåga eller tid till att undervisa alla elever, ibland rättmätigt, ibland inte. Men tyvärr är skollagen inte villkorad. När inte de egna resurserna och kompetensen räcker till, när inte kollegornas stöd ger resultat. Då finns det faktiskt ofta några som är experter på just detta barn. Ja, föräldrarna! Och som den professionella parten i sammanhanget så ”landar ansvaret i lärarens knä”.

Resonemanget i stycket ovan hade kunnat vara ett snyggt motargument som skulle kunna bemöts med att givetvis faller det yttersta ansvaret på läraren, som måste ha en dialog med föräldrarna (vilket är allt annat än drev och orimliga krav), men det krävs ett bra stöd från huvudman och skolledning, vilket de inte alltid får. Därför kan även sådana kontakter från föräldrar helt orättmätigt upplevas som drev. Men man måste förstå lärarens hopplösa situation.

Snälla lärare och fack, var inte så här oförsiktiga i ert resonemang. för våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

Publicerat i barn, Föräldraskap, Funktionsnedsättningar, Lärare, Skolan, Utbildning | Lämna en kommentar

En dag om att snabbt identifiera frånvaro och effektiv kartlägga för att sätta in fungerande tidiga insatser.

Prestationsprinsen

Identifiering och kartläggning av problematisk skolfrånvaro – 15 mars

 • Vi går igenom vad som behöver vara på plats för att tidigt identifiera frånvaro och snabbt sätta in insatser, så vi förebygger omfattande frånvaro och hemmasittande elever.
 • Kartläggning av frånvaro är svårt och vi ser att den ofta brister. Därför går vi igenom risk- och skyddsfaktorer till omfattande frånvaro och hemmasittande, samt hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta insatser och åtgärder.

Aggie Öhman leder dagen. Hon är specialiserad på problematisk skolfrånvaro och arbetar för ökad psykisk hälsa bland unga genom att erbjuda tjänster för verksamhetsutveckling, utbildning och föreläsningar. Aggie driver Prestationsprinsen, är en aktiv opinionsbildare och författare till Skolans tomma stolar.

Dessutom:
Arbetet för ökad närvaro och uppföljning av frånvaro-arbetet – 17 april

Vi går igenom vad som kan fungera för att bryta hemmasittande. Vi talar om hur vi kan skapa lärmiljöer för att frånvarande elever ska kunna öka sin närvaro, känna…

View original post 100 fler ord

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Stötta Prestationsprinsen & vänner med en julgåva?

Istället för en julklapp till någon du tycker om, kan du ge den ideella föreningen Prestationsprinsen & vänner ett bidrag. Du kan printa ut ett gåvobevis (längst ner på sidan) att ge bort i stället för klappen. Eller bara stötta oss när som helst för att du tycker vi gör ett bra jobb!

Swisha till 123 398 4812 eller sätta in på bankgiro 5192-3704. Sätter du in 300 kr eller mer blir du medlem (som privatperson) i föreningen om du också fyller i namn och email på vår sida om föreningen. Alla bidrag är välkomna, från någon tia till större summor.

Prestationsprinsen & vänner behöver bidrag för att kunna fortsätta stötta eldsjälar, driva projekt som bidrar till utveckling och folkbildning, driva opinion och mycket mer.

Uppskattar du bloggen Prestationsprinsen, vårt arbete med att skriva debattartiklar, möta politiker, ta fram rapporter för att opinionsbilda, vara en av arrangörerna av temadagen för problematisk frånvaro, Hemmasittardagen, och mycket mer? Allt detta gör vi ideellt.

Tack för ditt bidrag!

Vi önskar er alla en God jul och ett Gott nytt år!

Föreningen stöttar bloggen Prestationsprinsen och liknande verksamheter. Den verkar för ökad social hållbarhet med fokus på barn och unga och arbetar särskilt för de som tänker och gör annorlunda, till exempel särbegåvade, högsensitiva, stressade och barn med neuropsykiatriska funktionsuppsättningar. Föreningen har extra fokus på skolfrånvaro och hemmasittande.

Gåvobevis att printa ut: Prestationsprinsen_julgåva_2017

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

En dag om att snabbt identifiera frånvaro och effektiv kartlägga för att sätta in fungerande tidiga insatser.

Identifiering och kartläggning av problematisk skolfrånvaro – 15 mars

 • Vi går igenom vad som behöver vara på plats för att tidigt identifiera frånvaro och snabbt sätta in insatser, så vi förebygger omfattande frånvaro och hemmasittande elever.
 • Kartläggning av frånvaro är svårt och vi ser att den ofta brister. Därför går vi igenom risk- och skyddsfaktorer till omfattande frånvaro och hemmasittande, samt hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta insatser och åtgärder.

Aggie Öhman leder dagen. Hon är specialiserad på problematisk skolfrånvaro och arbetar för ökad psykisk hälsa bland unga genom att erbjuda tjänster för verksamhetsutveckling, utbildning och föreläsningar. Aggie driver Prestationsprinsen, är en aktiv opinionsbildare och författare till Skolans tomma stolar.

Dessutom:
Arbetet för ökad närvaro och uppföljning av frånvaro-arbetet – 17 april

Vi går igenom vad som kan fungera för att bryta hemmasittande. Vi talar om hur vi kan skapa lärmiljöer för att frånvarande elever ska kunna öka sin närvaro, känna sig motiverade, engagerade och inkluderade. Uppföljning är en förutsättning för att kunna ta beslut om en pågående insats. Vi talar både om vad och hur vi kan göra detta. Föreläsare under dagen är Aggie Öhman och Helena Wallberg, specialpedagog, föreläsare, författare med mera. 

Mer information och anmälan.  Sagt om våra dagar:

”Kursen håller så hög kvalitet, jag är imponerad”

”Bra med material som skickas ut innan”.

”Det bästa var att träffa andra som arbetar med samma sak, lyssna på vissa av föredragen, framförallt föräldrarna”.

”Tycker Aggie visar på stor kunskap och ett stort engagemang, hon är tydlig och upplägget är kanonbra”.

Publicerat i Lärare, ledarskap, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Samhälle, Särskilda behov, skola, Skolan, Utbildning | 1 kommentar

Fungerande samverkan med elever som har omfattande frånvaro och deras vårdnadshavare. En dag om tillitsfulla relationer, nätet och dataspel!

Tillitsfulla relationer och frånvarande elevers vardag, nätet och gaming – 7 februari

Tillitsfulla relationer till elev och vårdnadshavare är den viktigaste nyckeln för att bryta omfattande frånvaro.  Vi måste förstå elevens och vårdnadshavarens situation och vardag, deras förutsättningar och behov. Vi tar oss an detta ur ett par olika synvinklar.

 • Hur vi kan kommunicera och utforma samtal, text och möten med frånvarande elever och deras vårdnadshavare för att nå fram, skapa tillit, fungerande relationer och samarbete. Det är ofta en stor utmaning.  Vi har med oss kurator Matthias Rowe, specialiserad på problematisk frånvaro. Dessutom gästas vi av förälder till hemmasittande elev eller ung vuxen med erfarenhet av skolfrånvaro
 • Många hemmasittare, ja ungdomar, hänger på nätet och har ett fungerande socialt liv där. Vad gör de på nätet? Föreläsare är Aggie Öhman , grundare av Prestationsprinsen och lång erfarenhet av arbete med problematisk frånvaro.
 • Vi får hjälp att förstå e-sports (dataspel) och gamingkulturen av Suvani, som är en högt rankad League of Legend spelare. Sagt om Suvani:

 

 

 

Missa inte våra övriga heldagar under våren!

 • Identifiering och kartläggning av problematisk skolfrånvaro – 15 mars
  Introduktion av Prestationsprinsens modell för att arbeta effektivt med problematisk skolfrånvaro. Vi går igenom vad som behöver vara på plats för att snabbt och tidigt identifiera frånvaro och kartlägga ”orsakerna”.  Föreläsare är Aggie Öhman (se ovan). 
 • Arbetet för ökad närvaro och uppföljning av frånvaro-arbetet – 17 april
  Vi går igenom vad som kan fungera för att bryta hemmasittande. Vi talar om hur vi kan skapa lärmiljöer för att frånvarande elever ska kunna öka sin närvaro, känna sig motiverade, engagerade och inkluderade. Uppföljning är en förutsättning för att kunna ta beslut om en pågående insats. Vi talar både om vad och hur vi kan göra detta. Föreläsare under dagen är Aggie Öhman och Helena Wallberg, specialpedagog, föreläsare, författare med mera. 

Mer information och anmälan.    Sagt om våra dagar:

”Kursen håller så hög kvalitet, jag är imponerad”

”Bra med material som skickas ut innan”.

”Det bästa var att träffa andra som arbetar med samma sak, lyssna på vissa av föredragen, framförallt föräldrarna”.

”Tycker Aggie visar på stor kunskap och ett stort engagemang, hon är tydlig och upplägget är kanonbra”.

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Snö betyder försening och inställda bussar och tåg. Se Prestationsprinsarna och alla andra som förlorar sin struktur och förutsägbarheten.

Prestationsprinsen

prestationsprinsen_snöig_gångNu är det snö här och där. Snön ställer till det. Snökaos ställer till det. Snö, snö, snö. Det virvlar på bra i delar av vårt avlånga land. Och allt som inte blir röjt och plogat blir is eller drivor. Halka och frusna växlar…

Vi gillar alla att morgonrutinerna flyter på. Eller hur? Vi gör ungefär som vi brukar, i samma ordning, äter ungefär samma grejer och åker oftast samma väg till jobbet med samma färdmedel. För en del Prestationsprinsar, kanske med asperger, autism eller lite extraordinär funktionsuppsättning är detta en förutsättning för att ta sig till jobbet eller skolan. Att allt rullar på som vanligt alltså. Det är det för många av oss andra också! En del av oss vet om det, en del inte…

Prestationsprinsen har problem med oförutsedda förändringar, mycket folk, ibland samspel med andra människor, lite svårt att förstå instruktioner, extra känslig för sinnesintryck, svårt att…

View original post 286 fler ord

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar