Tips till skolpersonal: Info och om att förbereda inför terminsstarten.

Prestationsprinsen

Någon vecka innan terminstart fick Drottningen ett mejl av Prestationsprinsens skola och rektor om förändringar i personalen. För Prestationsprinsen innebär terminsstarten två nya lärare och en tredje som är ny på högstadiet, men som han inte kommer att ha. Han möter alla tre, eftersom skolan är liten.

Prestationsprinsen har haft lite sms kontakt med sin mentor, de ska hade ett förmöte förra veckan. De tog en glass på ett fik nära där Prestationsprinsen bor. De har kommit överens om lösningar för lite grejer som Prestationsprinsen funderade lite på hur det skulle fungera. Det här är extra viktigt för elever som varit hemmasittande eller haft stor frånvaro, att komma igång efter lov är extra svårt.

De hade fått information redan i maj att förändringarna skulle ske. Dels om att entrén och matsalen skulle byggas om, dels om att det kommer nya lärare. Mejlet har fyra bilagor. En bilaga för varje…

View original post 575 fler ord

Annonser
Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Endagskurs och workshop, problematisk skolfrånvaro

Stora härliga konferenser i all ära, men det är i de små sammanhangen, då det finns tid till diskussion och erfarenhetsutbyte som resultatet blir bestående.

Så passa på, anmäl er till lägre kostnad, innan 25/8, till våra endagskurser/workshopar, en eller båda. Få deltagare, tid att ta upp både era funderingar och tankar kring enskilda elever och ert arbete i stort med frånvaron.

9 oktober – Identifiering & kartläggning

 • Dagen handlar om hur vi förbättrar vårt arbete med identifiering och kartläggning av frånvaro. Vi tar avstamp i Prestationsprinsens modell för effektivt arbete med problematisk skolfrånvaro.
 • Vi går igenom vad som behöver vara på plats för att tidigt identifiera frånvaro och snabbt sätta in insatser.
 • Kartläggning av frånvaro är svårt och vi ser att den ofta brister. Därför går vi igenom risk och skyddsfaktorer, samt hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta, ”rätt” insatser och åtgärder.
 • Vi tittar på olika metoder och projekt, goda exempel.

10 oktober – Ökad närvaro & uppföljning

 • Dagen handlar om hur vi förbättrar genomförande och uppföljning i vårt arbete med frånvaro. Vi tar avstamp i Prestationsprinsens modell för frånvaroarbete.
 • Vad behöver genomföras för att elever ska kunna öka sin närvaro, känna sig motiverade och inkluderade.
 • Om att bryta hemmasittande.
 • En bra uppföljning ger oss underlag för väl grundade beslut under en pågående insats eller för att testa annat. Vi talar både om vad och hur vi kan göra.
 • Vi tittar på olika metoder och projekt, goda exempel.

Målgrupp: Alla som i sitt yrke möter skolfrånvaro: skola, vården, socialförvaltning m.fl.
Kostnad: Priserna är exklusive moms. Anmälan innan
22/8 – 1 500 kr/dag
15/9 – 1 790 kr/dag
Från 16/9 2 400 kr/dag

Plats och tid: Stockholm, 9.30 – 17.00
Villkor: Anmälan är bindande, det går bra att skicka en kollega om du inte kan komma.
Arrangör: Öhman Institutet och Prestationsprinsen
Kursledare/kontakt: Aggie Öhman, 070 553 85 48, info@prestationsprinsen.se
Anmälanhttps://prestationsprinsen.wordpress.com/hemmasittare/kurs-natverk/
Informationen som pdf: Prestationsprinsens kursdagar hösten 2018

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Gästblogg: Tips och en utsträckt hand från mamma Jannica

Efter årets Temadag om problematisk skolfrånvaro, Hemmasittardagen kontaktade Mamma Jannica oss. Årets tema var ju att ge anhöriga och elever en röst, en megafon.

Jannica upplevde att föräldrarna på scen och i publiken alla hade blivit bemötta på ett mycket oförstående sätt och blivit eller känt sig anklagade. Hon skrev ihop en liten skrift om hur hon, hennes barn och familj skulle vilja bli bemötta. Och som hon efter dialog med andra på Temadagen och olika forum insett att fler skulle vilja.

Detta har jag skrivit utifrån min familjs erfarenheter kring problematiskt skolfrånvaro. Då vi på sonen första skola blev väldigt illa bemötta. Med hot och tvång för att det bara var en fixidé sonen hade fått med någon form av diagnos inblandad enligt skolan. Men han var utbränd visade det sig senare efter BUP-kontakt.

När vi sedan hade varit på Prestationsprinsen Temadag om problematisk skolfrånvaro så förstod jag att vi inte var de enda som blivit bemötta på ett oförstående sätt. Så jag skrev ihop detta som en tankeställare till er som möter oss familjer med barn/ungdomar med Problematisk skolfrånvaro.

Hoppas att ni som läser finner någon nytta i den och lite förståelse!
Vi vill givetvis att våra äskade barn går till skolan.
Men till en miljö och krav som de klarar av.

Mamma Jannica

Här kan du ladda ner Jannicas tankar som en snygg pdf, lätt att skriva ut och sprida,
Till er som möter familjer med problematisk skolfrånvaro eller läs hennes tankar här som gästblogg:

Tänk på

 • Att hela familjen befinner sig i kris. Ett total mörker där man försöker förstå. Att man som förälder säkert har kämpat ett bra tag och lyckats att få iväg barnet, ungdomen till skolan.
 • Alla vet om att det är SKOLPLIKT, inget som behövs påminnas om.
 • Prata om rätten till skola.
 • Förklara varför man vill koppla in BUP.
 • Hota inte med Socialen, det skrämmer både barn och vuxna. Prata hellre om att socialen kanske kan vara till hjälp. Familjen kan ansöka om stöd istället för att ni anmäler.
 • Pressa inte föräldrarna om att tvinga sina barn till skolan. Det hjälper inte det blir bara värre.
 • Möt upp familjen med förståelse, alla barn/ungdomar går till skolan om de förmår.
 • Agera snabbt, och våga lyssna. Är barnet/ungdomen utbränd? Mobbad? Stökig miljö?
  Utgå ifrån att det är något i skolan som gör att barnet/ungdomen inte klarar av att gå dit. * 8 av 10 anledningar är skolrelaterade, (*Källa 10 orsaker till avhopp från MUCF http://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/tioorsaker.pdf)
 • Läs på och ha lite konkreta förslag. Bra sidor att få information och tips på http://www.prestationsprinsen.se

Att agera snabbt handlar om att barnet/ungdomen inte skall känna sig glömd. Visa att ni finns där, utan krav. Att ni bryr er, har eleven en favorit i skolan så skicka hem den till eleven. För att bara prata, kanske spela ett spel. Möt eleven där den är. Ge inte upp!
Ha olika åtgärdsplaner för de olika symptomen. Utbrända barn/ungdomar behöver vila och göra lustfyllda saker precis som vuxna. Har vi den förståelsen?
Varför är eleven utbränd? Har eleven inlärningssvårigheter som inte framkommit?

 • Mobbade elever behöver stöd och tryggheter och hjälp med sina plågoandar. www.friends.se
 • Hur ser skolmiljön ut? Klassrummet? Arbetsklimatet?
 • Ta ert ansvar när det gäller rätten till skola, våga tänka utanför boxen! Skola är inte alltid i ett klassrum i stor grupp! Knyt band till eleven, stärk relationen och våga möta eleven på dennes nivå.

Ha förståelse! För att både barnet och föräldrarna kan känna sig misslyckade
i en sån här situation!

Publicerat i Skolan | 1 kommentar

Tips och tankar för en tillgänglig inkluderande skolavslutning

Då är det strax sommarlov, men först ska det vara skolavslutning. Det är en annorlunda dag med många olika inslag, dessutom ett hejdå till kamrater och vardagens härliga rutiner. Det kan vara energikrävande, inte bara elever med ADHD, Aspergers, eller släng av, utan många elever t.ex. de som ”bara” är stressade och oroliga.

Det här inlägget presenterar vi i ungefär samma form inför varje terminsslut. För det behövs! Vi glömmer så lätt bort och planerar för genomsnittseleven, som knappt finns…

1.Förutsägbarhet – Givetvis ska all information om avslutningen ut i god tid. Så det har ni förstås redan skickat, eller hur? Gärna med bilder på där ni ska hålla till, skolans aula, skolgården, kyrkan eller vad det nu är. Om ni var där förra året finns det säkert bilder.

2. Klarspråk och användbar information – Se till att få med svar på alla frågeorden, de går i varandra, men det är bara bra, då får vi med det vi glömt på ett ställe på ett annat:

När – datum, när man går/åker dit (om gemensamt), när börjar det, hålltider under dagen och när det slutar.

Vad händer – programmet med tider, eventuell samling innan, med mera.

Vem/vilka – vilka talar och uppträder, vilka sitter med vem, med vilken lärare, med vem går/åker de dit med…

Hur – åker vi dit, hur åker vi hem, förväntas alla göra något (sjunga, bilda ringar, gå fram och hämta diplom….

Varför – för att fira att alla kämpat väl under terminen och nu är det lov!

Vad händer sen – är det slut, går vi tillbaka till skolan eller vad ska hända?

3. Hjälp att få koll – Det behövs lite extra information för en del, länkar, bilder, video, ljudfil. Och det är inte bara för oroliga. De behöver mycket detaljer för att inget överraskande ska hända. Även överaktiva behöver veta mycket för att veta hur länge de ska bita ihop utan att studsa, peta på någon eller helt enkelt börja springa runt. Samma sak med de som har koncentrationssvårigheter. Eller diabetes, för att veta om lunchen är annan tid.

4. Begränsa intryck – Andra behöver hjälp att skärma av. Kan er klass få sitta längst bak, stå i ena änden av skolgården, sitta längst ut på raden, ja, det bäst är väl att fråga eleven vad som skulle underlätta. Att ha svårt att sortera information är svårt för många, högsensitiva, de på ”spektrumet” dvs. med adhd eller annat AST och många fler!

5. Reträttplats – Några behöver veta att det finns en nödlösning eller en reträttplats om det blir övermäktigt. Vem säger de till, vart går de, ska de sätta på musik i sin mobil eller börja spela ett spel eller bara blunda eller gå där ifrån… Bestäm i förväg!

6. Ta hjälp – Inkludera familjen, föräldrar/vårdnadshavare, de vet mycket om sina barns behov. Bjud in dem till samtal eller varför inte till avslutningen om det underlättar för vår elev!

7. Alternativ avslutning – Några kommer inte att komma på avslutningen. De tycker det är för rörigt, för långsamt, för mycket intryck eller att det inte är något att fira. Vi vet nog om vi har en sådan elev. Kan vår sista lektion med eleverna och den eleven göras till något extra? En liten mini-avslutning så att även den här eleven får ett avslut på terminen och en start på lovet? Bjuda på saft och bulle? Se på film? Eller bara skriva stort att det är sista lektionen och önska alla ett underbart lov och glad sommar, för en del vill bara att allt ska vara som vanligt…

8. Hemmasittande elever – Vi behöver använda all vår fantasi och kreativitet (och ta hjälp!) för att locka en elev som har långvarig eller problematisk skolfrånvaro till någon form av avslutning. Att bara komma och fika med oss kanske, för att tala om och visa att hen hör hemma i skolan och är saknad. Kanske terminen kan sluta med att ni planerar för en bra start nästa termin. Eller åk hem med en hälsning från dig, favoritläraren, kamraterna. För vissa kanske ett besök av några favvo-lärare och kompisar kan vara aktuellt. Tala med eleven, förmodligen bäst med text via skype eller sms. Går inte det tala med föräldrarna. Alla vill sluta terminen med att lyckas och något att komma tillbaka till!

9. Viktigast är att vi talar med den det berör. Eleven! Med respekt och tillit. Låt oss tänka till och gå alla olika funktionsuppsättningar till mötes. För en fröjdefull jul!
För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

Har ni elever med lite för mycket skolfrånvaro?
Lite för ofta ont i magen? Kanske hemmasittande?

Prestationsprinsen

Vill ni arbeta mer strukturerat?
Få verktyg och ny input i frånvaroarbetet?

Välkomna till våra kursdagar hösten 2018.
Mer info och anmälan

Publicerat i adhd, Allmänt, Aspergers syndrom, Autism, barn, Funktionsnedsättningar, Lärare, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriskfunktionsnedsättningar, NPF, oro och nervositet, Pirr, Samhälle, Särskilda behov, skola, Skolan, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Den psykiska ohälsan hos unga – föräldrars roll, en tankeställare

sommarben IMG_2293Den psykiska ohälsan är stor bland unga, och äldre! Och det hänger med största sannolikhet ihop.

Mycket har förändrats de senaste decennierna och de är förmodligen i dem som vi kan finna orsakerna. Det går antagligen inte att isolera någon eller några orsaker. Det handlar om riskfaktorer som dels har olika grad av påverkan och dels är vi som människor helt unika och därför drabbar oss dessa ”orsaker” med olika kraft.

Det skulle kunna vara allt från hur små barns vardag och levnadsvillkor förändrats, till vad vi äter. Det kan vara allt från ämnen vi får i oss och lever bland, till hur förskola och skola ät utformad. Arbetsvillkor och jämställdhet. Mängden information som väller över oss. Det personliga varumärket som ska byggas och upprätthållas från tidiga år. Att andra runt omkring oss mår dåligt, stressade lärare och föräldrar skapar förmodligen stressade barn och elever… Vi famlar.

Har vi tid med våra barn? Den frågan har vi ställt många gånger här på Prestationsprinsen och vi har kommit fram till nej. Eller egentligen, de flesta av oss tar oss helt enkelt inte tid. Våra prioriteringar och samhällets normer, förutsättningar och lagar utgår inte från barns behov av sina föräldrar. Vi läste en artikel på detta tema, Ett barn behöver sin mor, i tidningen Kvartal, den rör nyttigt om i tankarna, författare Helena Granström.

 

Publicerat i barn, Familjeliv, Föräldraskap, Politik, psykisk ohälsa | Lämna en kommentar

Temadagen om problematisk frånvaro, en viktig dag!

Detta galleri innehåller 11 bilder.

I onsdags gick den 5:e Temadagen om problematisk frånvaro, Hemmasittardagen, av stapeln. Vi vill lyfta problematiken runt problematisk frånvaro och speciellt skolfrånvaro, hemmasittande elever och hur man kan främja närvaro i skolan. 160 fantastiska deltagare tog förväntansfulla plats i Skandias … Läs mer

Galleri | Lämna en kommentar

Maj igen! Många elever får problem på grund av alla ”roliga” schemabrytande skolaktiviteter.

Prestationsprinsen

Skogsglänta_prestationsprinsen

Om två veckor är maj över oss igen. Denna underbara månad då alla vill ut och njuta. Skolan vill passa på att göra utflykter, ha uteaktiviteter och ta vara på möjligheterna med fint väder. Det gäller att förstå, att för en del är det underbart och för del supersvårt…

VARFÖR
Absolut svårast är det nog för många med autismspektrumtillstånd som ADHD, Asperger, drag av detta eller liknande problematik. Men också för många andra så kallade ”normala” elever. För våra introverta elever är alla stora sammanhang med mycket folk energidränerare. Man kan vara pirrig eller behöva lugn och förutsägbarhet av många skäl: stökigt hemma, nervös för kommande prov eller betyg, kanske slutbetyg, pollenallergi, mobbing, problem hemma…

VAD OCH HUR UPPLEVS DET
Kommande veckor är veckobrev, intranät och planeringar fyllda av schemabrytande aktiviteter. Ena dagen är det utflykt till ett lantbruk, nästa ett museum, idrottsdag med friidrott på IP, cykelturer, fotbollsturnering, biologi skogen, ”hela skolans dag” där…

View original post 480 fler ord

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar