Platser kvar till föräldrakvällen på tisdag i Stockholm

Temat för kvällen är Att nå barn och unga som tänker, känner och gör annorlunda och vi har plats för fler föräldrar och anhöriga.

Händer det att ni har situationer i er familj? Bråk, tjat, sammanbrott om mat, måltider, släktmiddagar, resor, hygien, gå till skolan, lägga sig, dataspel, kläder …. Ja, ni får vara med och påverka vad vi talar om.

Läs mer och anmäl er senast tisdag kl 12 (så vi hinner handla bulle till alla!)

 

Annonser
Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Yrkeshögskoleutbildning för extraresurser i skolan – kan det va nått?

Lärarbristen är stor. Vi har legitimerade och olegitimerade lärare i våra skolor. Och vi har olika extraresurser, ofta outbildade. De har många olika namn elev-, lärar- och andra assistenter, studiehandledare på modersmål, resurspedagoger med mera. Det kanske är så att vi behöver fler roller i skolan, utbildade, även om de inte har läst till just lärare? Eller ett nödvändigt ont när lärarna inte räcker till?

Vi har tagit fram en ett-årig yrkeshögskole-utbildning (på distans) för extraresurser i skolan tillsammans med Komvux Värmdö. Den ska fungera för olika roller och ger grundläggande kunskap om viktiga områden för deras arbete, fokus på integration och särskilt stöd, men innehåller följande områden

• Juridik och styrdokument, skolan, asylprocessen och integration
• Neuropsykiatriska (NPF) och andra funktionsnedsättningar, tal och språksvårigheter
• Psykisk ohälsa och återhämtning
• Didaktik, pedagogik, hjärnans utveckling och utvecklingspsykologi
• Digitala verktyg och medier i skolan
• Lärande i arbete (LIA) dvs. praktik
• Examensarbete

Vi har fått stort och positivt gensvar runt om i landet från dem som tagit del av utbildningens utformning och kursplan. Några röster:

Den här utbildningen behövs. Med den lärarbrist som är idag måste vi ofta anställa outbildade i roller som assistenter och studiehandledare. Den här utbildningen är kort men relevant, ger en viktig grund som gör stor skillnad tror vi.

Den här utbildningen uppfyller många av de viktiga behov vi har inom kommunen och på våra skolor. Vi uppskattar att den riktar sig mot både elevassistent och studiehandledare/modersmålslärare, det är mycket de båda grupperna måste veta inom både språkutveckling och specialpedagogik. Många elever har behov inom båda områden.

Med en bra relevant utbildning ökar möjligheterna för oss att ge tillsvidare anställning. personen kan ta flera olika uppgifter efter denna utbildning. det skapar en kontinuitet som är bra för alla, inte minst eleverna.

Mycket bra med delarna om hur svenska skolan fungerar och svensk värdegrund.

En utbildning av det här slaget skulle dels skapa möjligheter att anställa kvalificerade elevassistenter med en helt annan grundkunskap än vad som är möjligt idag. Jag tror också att man som rektor skulle våga anställa elevassistenter tillsvidare i en helt annan utsträckning. Det skulle öka förutsättningarna för trygghet och kontinuitet såväl för verksamheten och den enskilde eleven.

Vi vill gärna komma i kontakt med fler som i yrkesroller skulle kunna bidra genom att tycka till om innehåll och bolla lite eller mycket med oss om det. Gärna vara nyfikna på att ta praktikanter eller kanske anställa om vi får utbildningen beviljad.

Är det du? Hör gärna av er genom att kommentera eller skicka ett mejl till info @ prestationsprinsen.se! För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull. Tack!

Publicerat i Lärare, Utbildning | Lämna en kommentar

Två platser kvar på kursdagar om problematisk skolfrånvaro

Två platser kvar till våra kursdagar om problematisk skolfrånvaro 27-28/3 i Stockholm.

Dagarna skiljer sig på flera sätt från andra utbildningar.

 • Vi arbetar med en liten grupp, som ger tid och chans till diskussioner och erfarenhetsutbyte.
 • Kursen fokuserar på hur vi kan arbeta, fokus på ett strukturerat arbetssätt: vad behöver vara på plats för att tidigt identifiera elever med ”oroande” frånvaro, kartlägga frånvaro, bryta hemmasittande och följa upp frånvaroarbetet.
 • Många andra utbildningar om frånvaro och hemmasittare fokuserar på mötet med eleven, modeller inspirerade av KBT till exempel, och tillgänglig, inkluderande, differentierad undervisning.  Här anser vi att vi har en kompletterande roll och modell.

Välkomna! Läs mer om kursdagarna och anmäl er här.

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Hur uttrycker vi oss om och hur tolkar vi pojkar och flickor? Fröken missbedömde Prestationsprinsensens beteende totalt.

Prestationsprinsen

boy-child-childhood-207653Drottningen har städat upp i köket och sätter sig vid datorn för att kolla igenom sin privata mejl. Prestationsprinsen har slagit sig ned vid datorn han med.

Jaha, ett mejl från fröken. Det handlar om att Prestationsprinsen betett sig på ett oacceptabelt sätt i dag. Han har blivit arg på en flicka utan anledning och när fröken skulle gå emellan svor han åt dem och puttade både fröken och flickan, som heter Hedda. Det är inte OK och hon föreslår ett möte med Drottningen och Heddas föräldrar. Prestationsprinsen måste förstå att det här inte är OK och borde också be om ursäkt. Fröken fortsätter, Prestationsprinsen påstår att flera flickor under förmiddagen med flit stött till honom eller petat på hans fingerboard. som låg på hans bänk, varje gång de gått förbi hans plats. Men flickorna berättade att de inte fattar vad han talar om. Sen anklagade Prestationsprinsen Hedda för att…

View original post 544 fler ord

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Problem med tid och tidsuppfattning, Prestationsprinsens får inget stöd…

Prestationsprinsen

accuracy-analogue-clock-1537268Prestationsprinsen och två kompisar kommer tillbaka från rasten. De går i årskurs 4 och har precis börjat en ny skola. I den här skolan är det många barn och ingen klocka på gården och ingen signal då raster är slut. De har sprungit. De spelade kula och märkte att det inte var några andra barn på gården. På förra skolan ringde de i en handklocka och ropade vilka som började. Så de var inte riktigt vana.

Man behöver inte ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för att ha problem att bedöma tid då man är 10 år. På olika möten har både Drottningen och specialpedagogen tagit upp det här problemet att det inte fanns något stöd för att förstå då rasten är slut på skolgården. Men rektorn sa bara att den hade inte kommit upp sen de målade om. Det är kommunens ansvar. Varken specialpedagogen och Drottningen är särskilt övertygade att rektorn…

View original post 579 fler ord

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Vilka nivåer av skolfrånvaro ska huvudmän och skolor följa upp?

Ytterligare ett inlägg i vår lilla serie som försöker bena ut vad problematisk skolfrånvaro egentligen är. Vi ser en risk att det talas mycket om hemmasittare, som vanligtvis syftar på elever med total eller mycket omfattande frånvaro under långa perioder. En risk, eftersom det är så viktigt att följa upp frånvaro vid redan ganska måttlig omfattning,
vi rekommenderar 10 %.

Problematisk skolfrånvaro

Ni minns kanske Kearneys nivåer av frånvaro (bilden) och definition av problematisk frånvaro från tidigare inlägg:

 • borta 25%  under två veckor
 • allvarliga problem att gå till skolan/på lektioner under två veckor med betydande påverkan på dagliga rutiner
 • och/eller varit borta minst tio skoldagar under en 15 veckors-period.

Det är alltså viktigt att mäta både omfattning och antal tillfällen. Och notera att även om frånvaron är noll, men det varit allvarliga problem med stor inverkan på vardagen för familjen och eleven, så kan man se de som problem med närvaron och bör uppmärksammas,

Följ upp skolfrånvaro från tio procent

Eftersom vi alla känner till effekten av tidiga insatser, att de har större effekt och kostar mindre i såväl pengar om lidande, så ska vi förstås agera innan skolfrånvaron är problematisk.

Därför rekommenderar vi när vi utbildar och hjälper skolor och huvudmän att sätta upp sina rutiner att ha kontroll på frånvaron från 10 procent. 10 procent tänker ni, om man mäter två veckors period, så är ju det bara en enda dag!

Analys av låg omfattning av skolfrånvaro

Ja, men det är här analysen av frånvaron kommer in. Vi kommer att kunna avfärda de flesta med 10 procent (eller till och med 50%) under en enda två veckors period. De har haft giltig frånvaro pga. förkylning, läkarbesök eller farmors begravning. Men om man har 10 procents frånvaro mätperiod efter mätperiod. Då måste vi gräva i var och nät frånvaron sker. Är det ett visst ämne? En viss dag? Morgnar? Eftermiddagar? För om det alltid är måndagar eller alla mattelektioner så har vi ju början till en analys? Och inser att det är början till ett problem.

Vi tar exemplet måndag förmiddag.

Inte så många timmar eller procent kanske, men kan få stora konsekvenser! Måndagar är ofta uppstartsdagar, läraren har genomgång av nytt moment, kanske ser en film eller liknande. Att då droppa in på tisdag eller onsdag då man ensam eller i grupp ska börja arbeta med ämnet, ja, då har man inte samma förutsättningar som de andra. Vilket förstår får konsekvenser för alla. Läraren måste kompensera, eleven måste kompensera genom att både förstå det den missat och börja tillämpa det på samma lektion, andra elever om grupparbete suckar och tycker att eleven är ett sänke.

Varför tar vi upp måndagar? Jo för det är ett ganska vanligt mönster enligt vår erfarenhet. Det kan bero på många olika saker, det  kan vara problem med övergång från ledighet till skola, vara en konsekvens av vad som händer på helgerna, otillräckliga anpassningar i ett eller flera ämnen på måndagar, den fysiska miljön i de klassrummen, mobbande elever i de grupper som man har på måndagar och mycket mer. Kommer inlägg om analys av frånvaro framöver.

Så ganska få procent eller tillfällen kan efter analys visa att det finns risk för stora konsekvenser som kan leda till ännu mer omfattande frånvaro och till och med problematisk!

Omfattande skolfrånvaro och hemmasittande elever

Om vi har system och rutiner som hjälper oss att tidigt identifiera frånvaro som kan blir problematisk redan i nivå 1, så kommer färre elever att hamna i nivå 2 och nivå 3, dvs. elever med problematisk eller allvarligt problematisk.

Vi brukar använda samma nivåer som den amerikanske organisationen Attendance Works arbetar med. Ibland tycker skolor och förvaltningar vi arbetar med att även den omfattningar vi kallar problematisk 10- 20 % är lågt. Att det inte går att hålla på och följa upp på den nivån.

Vi tittade tidigare på hur konsekvenserna kan bli allvarliga vid 10 %. Vi funderar lite på 20 procents frånvaro i mätperiod efter mätperiod. Så är det lätt att förstå risken för allvarliga konsekvensen när vi säger att det innebär en dag i veckan! Vecka efter vecka… Eller ca fem dagar i månaden. Eller fyra veckor, en hel månad per termin…

Hemmasittare
Vi ser att många har blivit fixerade vid ordet och fenomenet ”hemmasittare”. Vilket lite slarvigt används och oftast menar man då elever med långt större frånvaro än 10-20 %, ofta total frånvaro under längre perioder. Men som vi hoppas ni börjar förstå, så kan frånvaro vara problematisk långt tidigare.

Huvudmannens viktiga uppgift

Som huvudman kan man inte lämna varje enskild skola ensam i att sätta upp rutiner, nivåer, begrepp osv. Som huvudman kan man lägga en grund i form av fungerande och förstått systemstöd, tydliga rutiner och nivåer för uppföljning och vad skolan förväntas göra för insatser, ha en egen kontrollfunktion så att inte ett enda skolpliktigt barn missar sin rätt till utbildning, ha fungerande rutiner för samverka mellan skola, huvudman, hemkommun och andra verksamheter som t.ex. BUP eller sjukhusskola.
För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!


skolnärvaro hemmasittare statistik

Vill ni som huvudman utveckla ert frånvaroarbete?
Kom på vår konferens den 4 april.
Läs mer och anmäl er här.

Publicerat i Samhälle, skola, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Olika typer av frånvaro – underlättar i arbetet med och debatten om skolfrånvaro

Vi talar ofta om olika saker, alltså om äpplen & päron, i debatten om skolfrånvaro och så kallade hemmasittare. Vi har skrivit tidigare att det kan bli tokigt om vi inte har fakta och gemensamma begrepp eller inte förstår att problematisk frånvaro kan variera i omfattning, från relativt låg nivå till mycket omfattande. Idag ska vi redogöra för olika typer av frånvaro. Du kan lära dig mer om detta och mycket mer på vår konferens för förvaltningschefer (social och utbildning/skola) och andra med centralt ansvar eller på våra kursdagar som handlar om strukturerat operativt arbete.

Inte bara i frånvaroarbetet, utan även i debatten om skolfrånvaro är det ju bra om vi talar om ungefär samma sak när vi ska diskutera t.ex. orsaker och konsekvenser. Och inte minst vilka insatser som är relevanta.

Inom forskning talar man ofta om fyra typer eller kategorier av frånvaro. Det är en aspekt, en annan är t.ex. omfattningen. Malin Gren Landell beskriver dem i sin bok Främja närvaro. Det här är de fyra typerna:

Skolvägran
Skolvägran är en rak översättning av School refusal. Det är ett ord som vi delvis har försökt arbeta oss bort från, eftersom det ibland inte handlar om vägran i daglig bemärkelse, utan kanske snarare oförmåga eller tom. ett rationellt beslut av elev eller vårdnadshavare. School refusal är bra att använda för att vi ska kunna relatera till internationell forskning. Kännetecknas den av följande: 

 1. Eleven vill inte gå till skolan eller går inte till skolan, mår dåligt (känsloutbrott, sjukdomstecken mm,) i situationen att gå dit eller mer kontinuerligt (depressiv, ont i magen, svårt att sova mm.) och får till konsekvens att eleven blir frånvarande, från sen ankomst, enstaka lektioner till långvarig frånvaro.
 2. Frånvaron döljs inte för föräldrar/vårdnadshavare
 3. Inga antisociala beteenden
 4. Föräldrar/vårdnadshavare försöker eller har verkligen försökt få eleven till skolan.

Skolk – kännetecknas av följande

 1. Eleven är borta del av skoldagen, hela dagar eller är så kallad korridorvandrare, på plats i skolan, men inte på lektionen.
 2. Har inte fått frånvaron beviljad av skola eller vårdnadshavare/föräldrar
 3. Döljer frånvaron för sina föräldrar/vårdnadshavare.

Föräldrastödd frånvaro
Heter på engelska School withdrawal och kännetecknas av följande:

 1. Eleven är borta del av skoldagen, hela dagar eller längre perioder.
 2. Frånvaron döljs inte för föräldrar/vårdnadshavare.
 3. Föräldrar/vårdnadshavare håller barnet hemma, gör små försök eller inga försök att få sitt barn till skolan.

Skolexkludering
Heter på engelska school withdrawal och kännetecknas av att eleven är borta från skolan eller vissa skolaktiviteter, samt ett eller flera av följande:

 1. Skolan använder avstängning felaktigt.
 2. Skolan anpassar inte till elevens fysiska, socioemotionella, beteendemässiga eller inlärningsmässiga behov.
 3. Skolan avråder elev från att  vara i skolan

Som ni förstår kan det bli riktigt tokigt om person A talar om begynnande problematisk skolfrånvaro i form av skolk, medan person B i samma diskussion har allvarlig och omfattande problematisk skolfrånvaro i form skolexkludering för ögonen. Kan vem som helst förstå att det lär bli en het debatt då vi ska diskutera orsaker eller lämpliga åtgärder!

I nästa inlägg kommer vi att tala om riskfaktorer för problematisk skolfrånvaro. Ytterligare en pusselbit för att kunna utreda/kartlägga frånvaro så att relevanta insatser kan komma på plats. Låt oss hjälpas åt att få in lite mer nyanser i debatten om skolfrånvaro. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.


På gång – utbildningar och konferenser för skolpolitiker, förvaltningschefer, centralt ansvariga, utbildning- och socialförvaltning, skolor, vården och föräldrar. Välkomna!

 

Publicerat i Politik, Samhälle, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar