Temadagen om problematisk skolfrånvaro, Hemmasittardagen 2 maj 2018

Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra! Vi jubilerar. För femte året så genomför vi Temadagen om problematisk frånvaro, Hemmasittardagen, den 2 maj 2018 i Skandias aula, Lindhagensgatan 86, Stockholm. Tack stiftelsen Idéer för livet för att ni bidrar med lokal!

Vi har haft olika teman de olika åren. År ett och två var vi helt enkelt en av de första arrangörerna av en utbildnings- och samverkansdag om elever med omfattande frånvaro. Vi var unika i att ha med ungdomar och anhöriga på scenen, vilket vi fortsatt med. Tredje året hade vi tema ”det blir bättre” och försökte visa på hur det vänt och gått bra för många ungdomar som haft en problematisk frånvaro. Förra året hade vi tema ”många drabbas av olika skäl, men det finns gemensamma nämnare i behoven och lösningarna”.

Årets tema

Årets tema blir att ge dem det berör en tydlig röst och förhoppningsvis en megafon. Vi kommer att ha fokus på och släppa fram ungdomarna själva och deras anhöriga eller andra som fick det att vända. Vad fungerade för dem eller vad hade de behövt? Du kommer att förstå mer om vad som behövs för att få till fungerande åtgärder, samverkan och tillitsfulla relationer till elev och vårdnadshavare.

Det här innehåller dagen

Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin öppningstalar. Vi är så glada och tacksamma att ha en regeringsrepresentant på plats som kan berätta vad regeringen gör nu, efter betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Helene kommer också att delta i ett samtal med några ungdomar om vad hon just berättat och ungdomarnas förväntningar på förändringar.

Runt köksbordet – vi samlar föräldrar och ungdomar runt vårt köksbord på scen. Matthias Rowe diskuterar vad som bidrog till att bryta deras eller deras barn frånvaro. Och för någon annan är det inte över, utan samtalet blir om varför den hjälp som sätts in inte fungerar och vad de skulle behöva i stället.

Goda exempel – projektet Tidiga Insatser i Borås kommer och berättar om sitt projekt och sina resultat. Projektet är unikt för det koncentrerar sig på lågstadiet, både giltig och ogiltig ( i dessa åldrar är det mesta giltig) och har sett över hur systemstödet fungerar för att arbeta systematiskt. Såväl IT-systemen som det systematiska arbetet på skolorna och i samverkan. Deras erfarenheter är givetvis relevanta för alla åldrar.

Goda exempel – Emelie Widman som är lärare för årskurs 6-9 på Malmaskolan i Kolsva berättar om hur de arbetar med frånvaron och når såväl hög närvaron och som goda skolresultat, utan extra projekt och pengar. De arbetar helt enkelt systematiskt med elevernas närvaro, personalens arbete med  frånvaron och fokus på frånvaron som en naturlig del i skolans uppföljning. Relevant för andra åldrar och verksamheter.

Vuxna som gjort skillnad – samtal på scen med ungdomar som får ta med sig en vuxen som gjort skillnad för dem. Det lutar åt att det blir en mentor, en specialpedagog och en föreningsledare.

Vi summerar de här fem åren och säger adjö till Temadagen om problematisk skolfrånvaro, Hemmasittardagen, i alla fall i denna form. Det blir den sista vi genomför i denna konstellation och format. Vad ville vi, vad har vi gjort och vilka resultat ser vi att vi bidragit till.

Två längre fikapauser och en lunchtimme  för diskutera med andra deltagare om hur de ser på problematisk skolfrånvaro. Vad gör de i sin verksamhet som inte ni gör? Vad har den här familjen fått för stöd som inte ni ger? Oj, kan BUP och skola samverka på det viset? Inspirera andra med era goda exempel. Lyssna prestigelöst på anhöriga som ni inte har en professionell roll till.

Fakta temadagen om problematisk skolfrånvaro

Datum och tid: 8.00-16.30 2 maj 2018 (Registrering 8.00-8.30)
Plats: Skandias aula, Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Närmaste tunnelbana är Thorildsplan. Tack Skandias stiftelsen Idéer för livet för lån av lokal.
Kostnad: 350 kronor inkl moms, fika och enklare lunchwrap ingår, Bankgiro 5744-0497 eller swisha till 123 555 9141, Öhman Institutet. Ange namn & telefonnummer.
Faktura: Ja, om ni verkligen, verkligen måste. Då tar vi en fakturaavgift på 100 kronor. Vi uppskattar om ni kan betalar direkt enligt ovan.  Vi kan skicka kvitto. Anger ni fel fakturaadress eller behöver påminnas om betalning tillkommer en administrationsavgift på ytterligare 100 kronor.
Arrangörer: Aggie på Prestationsprinsen, Matthias på Sommarkollo4.me och mamma Pernilla i samarbete med Öhman Institutet.
Frågor: Aggie 070 553 85 48 eller till hemmasittardagen @ prestationsprinsen.se.

Utställare:  1500 kr exkl moms för ideella föreningar och 4 000 kr exkl moms för övriga verksamheter.

Anmälan:

 

Annonser