Temadagen om problematisk skolfrånvaro, Hemmasittardagen

Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra! Vi jubilerade i 2018. För femte året genomförde vi Temadagen om problematisk frånvaro, Hemmasittardagen i Skandias aula, Stockholm. Tack Skandias Stiftelse Idéer för livet för att ni ställer upp med lokal!

Vi har haft olika teman genom åren. År ett och två var vi helt enkelt en av de första arrangörerna av en utbildnings- och samverkansdag om elever med omfattande frånvaro. Vi var unika i att ha med ungdomar och anhöriga på scenen, vilket vi fortsatt med. Tredje året hade vi tema ”det blir bättre” och försökte visa på hur det vänt och gått bra för många ungdomar som haft en problematisk frånvaro. Förra året hade vi tema ”många drabbas av olika skäl, men det finns gemensamma nämnare i behoven och lösningarna”.

Temadagen om skolfrånvaro tar paus 2019

2019 kommer Temadagen om problematisk skofrånvaro att ta en paus. Vi arrangerar annat, som föräldrakvällar, seminarieserie för skolledare (mer info inom kort), workshop/kursdagar för personal inom skola, socialförvaltning, vården med flera,  konferens & workshop för nämndpolitiker, förvaltningschefer med flera. Och så kommer vi ju gärna ut till er och föreläser, utbildar eller konsultar, läs mer under våra tjänster.

Temat 2018

2018 års tema var att ge dem det berör en tydlig röst och förhoppningsvis en megafon. Vi hade  fokus på att släppa fram ungdomarna själva och deras anhöriga eller andra som fick det att vända. Vad fungerade för dem eller vad hade de behövt? Vi ville få fler att förstå mer om vad som behövs för att få till fungerande åtgärder, samverkan och tillitsfulla relationer till elev och vårdnadshavare.

2018 års program för nedladdning (pdf )Hemmasittardagen_program_2018_

Det här innehöll dagen 2018

Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin öppningstalar. Vi är så glada och tacksamma att ha en regeringsrepresentant på plats som kan berätta vad regeringen gör nu, efter betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Helene kommer också att delta i ett samtal med Felicia och Dildar och Aggie,  om vad hon just berättat och ungdomarnas förväntningar på förändringar.

Runt köksbordet – vi samlar föräldrar, Åsa och Patrik och ungdomar, Felicia och Kim, runt vårt köksbord på scen. Pernilla Sturve diskuterar vad som bidrog till att bryta deras eller deras barn frånvaro. Och för någon annan är det inte över, utan samtalet blir om varför den hjälp som sätts in inte fungerar och vad de skulle behöva i stället.

Goda exempel – Tidiga insatser för ökad skolnärvaro i Borås kommer och berättar om sitt projekt och sina resultat. Hela projektledningen är på plats Britt-Marie Freij, Marie Nilsson och Anastasia Exner. Det medfinansieras av Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel och bedrivs genom samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Borås samt barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Projektet är unikt för det koncentrerar sig på lågstadiet, både giltig och ogiltig ( i dessa åldrar är det mesta giltig). Syftet är att prova nya och strukturera upp befintliga metoder för frånvarohantering genom tidiga insatser och samverkan över myndighets- och organisationsgränser. Deras erfarenheter är givetvis relevanta för alla åldrar.

Goda exempel – Prestationsprinsmodellen för effektivare frånvaroarbete Aggie berättar om modellen och ger goda exempel från flera olika verksamheter.

Vuxna som gjort skillnad – samtal på scen med ungdomar som tar med sig en yrkesverksam som gjort skillnad för dem. Matthias talar med ungdomar som tagit med en skolperson som gjort skillnad för dem i att bryta frånvaron. Mentor Daniel Blixt & Dildar (Gymnasieskolan Futurum Stockholm),  speciallärare och specialpedagog
Mona Liljedahl
& Emma (MediaGymnasiet Nacka).

Vi summerar de här fem åren med Temadagen om problematisk skolfrånvaro, Hemmasittardagen, i alla fall i denna form. Det blir den sista vi genomför i denna konstellation och format. Vad ville vi, vad har vi gjort och vilka resultat ser vi att vi bidragit till.

Två längre fikapauser och en lunchtimme  för diskutera med andra deltagare om hur de ser på problematisk skolfrånvaro. Vad gör de i sin verksamhet som inte ni gör? Vad har den här familjen fått för stöd som inte ni ger? Oj, kan BUP och skola samverka på det viset? Inspirera andra med era goda exempel. Lyssna prestigelöst på anhöriga som ni inte har en professionell roll till.

Anmälan  är stängd