Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan, frukostseminarium 13/9

Presentation av vår rapport om skolfrånvaro

20160912_140944-copyDen 13 september välkomnade vi till ett kostnadsfritt frukostseminarium. Där presenterades de viktigaste delarna och slutsatserna i vår rapport Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan.
En delrapport presenterades i Almedalen i somras.

På seminariet deltog Prestationsprinsens egna expert Aggie Öhman som är författare till rapporten. Hon lyfte till exempel att giltig frånvaro också kan vara problematisk, att frånvaron verkar vara hög i svenska grundskolor, att kommunen har ett långtgående ansvar för alla barns rätt till utbildning, att det fria skolvalet kan påverka barns rätt till utbildning, varför det behöver föras statistik över frånvaron på skol-, kommun/huvudmanna- och nationell nivå, varför det är viktigt att följa upp både anmäld och oanmäld frånvaro, att arbetet med frånvaro inte riktigt verkar fungera bra, vad vi kanske borde förändra och lite till.

Ingen vet exakt hur många elever som har en omfattande skolfrånvaro. Men vår rapport/SIFO-undersökning pekar på att  70 000 elever har en omfattande frånvaro från skolan (över 10%, ca 18 000 av dem mer än 20%).

Vi har valt att inte titta specifikt på så kallade ”hemmasittare” dvs elever som blivit hemmasittande eller på annat sätt inte varit i skolan på lång sammanhängande tid. Dels för att vi anser den definition som Skolverket och Skolinspektionen använder är irrelevant. Skolmyndigheternas definition av en elev med långvarig frånvaro är att hen ska ha varit sammanhängande frånvarande i en månad. Dels för att vi anser att en extremt omfattande frånvaro, oavsett om den är sammanhängande eller om eleven tittar in någon gång i månaden, är mycket allvarlig och bör redovisas i egenskap av extremt omfattande. Dessutom fungerar inte frånvarorapporteringen så bra som denna definition kräver, många elever som är helt frånvarande har närvaro enligt systemen då detta är defaultvärdet och när närvarokontrollen inte hinns med, så ser det ut som närvaro.

Arrangörer: Skandias stiftelse Idéer för livet och Prestationsprinsen
Plats: Skandias aula, Lindhagensgatan 86, Stockholm.
Frågor: Aggie Öhman, info [at] prestationsprinsen.se eller o7o 553 85 48

Agenda
7.45      Frukost och registrering
8.15       Introduktion av Lena Hök, hållbarhetschef Skandia
8.20      TNS Sifo redogör för undersökningen som ligger till grund för rapporten
8.50      Aggie Öhman, rapportförfattare berättar om de viktigaste slutsatserna
9.20      Ett samtal mellan regeringens särskilda utredare av problematisk elevfrånvaro                       Malin Gren-Landell och Aggie Öhman om slutsaterna i rapporten, samt Lena Hök                  bidrar med viktiga kopplinga till Idéer för livets arbete mot socialt utanförskap.
9.40     Uppsummering
9.45     Slut

Du kan läsa mer om Prestationsprinsens rapport om skolfrånvaro här på prestationsprinsen.se eller ladda ner rapporten i pdf-format  Prestationsprinsens rapport Skolans_tomma_stolar_om_franvaro_i_grundskolan

 

Annonser