Konferens om problematisk skolfrånvaro för huvudmän

statistik dator kontor adults-business-coffee-1323592

Problematisk skolfrånvaro – En konferens för huvudmän & politiker

Konferensen vänder sig till beslutsfattare, ledningsfunktioner och andra centrala funktioner från förskola till gymnasium, socialförvaltningar och andra aktörer runt skolan.

Elevers närvaro är grundläggande för måluppfyllelse i skolan. Skolans arbete behöver organiseras så att frånvaro uppmärksammas snabbt. Genom att systematiskt främja närvaro kan man som huvudman undvika stora kostnader för åtgärdande arbete. Närvaro och genomförd skola är en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa, studieavbrott och arbetslöshet.

Konferensen erbjuder föreläsningar med exempel, metoder och modeller baserade i forskning och beprövad erfarenhet. Den ger tillfälle till reflektion över nuvarande arbetssätt och förändringsbehov.
Det kommer också att finnas tid till frågor.

På programmet:

Grunderna för närvaroarbete – olika former av frånvaro, orsaker,  samt konsekvenser av frånvaro.

Huvudmannens strategiska arbete med frånvaro – en modell
för helhetssyn och organisation med rutiner för upptäckt,
utredning och uppföljning.

Hur man kan främja närvaro – goda exempel grundade på forskningsstöd för insatser inom och utanför skolan.

Juridiken kring skolfrånvaro –  ansvarsfördelning mellan hemkommun, skolhuvudman, vårdnadshavare och rektor vid omfattande frånvaro. Vad är hemundervisning enligt skollagen? Bestämmelserna om vite mot vårdnadshavare och skolhuvudmän.

Samverkan – erfarenheter och modeller för att samverka.

Föreläsare och konferensledare

Malin Gren Landell, forskare och psykolog, tidigare regeringens särskilda utredare av skolfrånvaro och ansvarig för SOU Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

Aggie Öhman, civilekonom, föreläsare, utbildare, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan. Grundare av Prestationsprinsen.

Simon Jernelöv, jurist, arbetar med rådgivning inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen, som expert på Skolverket och i statliga utredningar åt bland annat utbildningsdepartementet.

Fakta

Kostnad: 3 200 kr för enbart konferens. Fika och lunch ingår.
Betalningssätt: Faktura som skickas efter anmälan nedan. Om ni anger felaktig faktureringsadress eller glömmer betala tillkommer 100 kr i administrationsavgift. Betalning inom 30 dagar.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in om för få deltagare. Meddelas senast 17 oktober.
Arrangör: Grenlandelliskolan och Prestationsprinsen
Kontakt: Aggie Öhman o7o 553 85 48, aggie @prestationsprinsen.se eller Malin Gren Landell, o76 16o 39 80 malin @grenlandelliskolan.se
Var: Clarion Hotel Post i Göteborg
När: 18 november 2019, kl. 9.00 – 9.30 registrering, kl. 9.30 – 16.30 konferens
Inbjudan som pdf: Konferens om problematisk skolfrånvaro 18 nov 2019
Detaljerat program: Kommer snart

Till anmälan  sista dag för anmälan är 15 oktober.