Hemmasittardagen

Temadagen om problematisk skolfrånvaro

Årets tema: Många olika grupper drabbas, många gemensamma intressen!

I maj 2014 gick temadagen Hemmasittardagen av stapeln för första gången. Vi vågar nog påstå att det också var första dagen om frånvaro i Sverige! 2015 och 2016 gjorde vi den igen. Över 200 personer kommer med helt olika professioner och bakgrund, specialpedagoger, pedagoger, skolledare, kuratorer, elevhälsan, personal på socialtjänst, BUP & ungdomsmottagningar, hemmasittar-team och projekt… Och inte minst föräldrar! Temadagen kring barn och ungdomar med problematisk frånvaro och hemmasittande!

Många barn och ungdomar i Sverige går inte i skolan regelbundet – trots skolplikt och rätt till utbildning. I år vill vi dels uppmärksamma de utredningar och rapporter som kommit om skolfrånvaro senaste året, dels att många olika elev”grupper” drabbas och inte förmår gå till skolan, men att det samtidigt finns många gemensamma behov och lösningar.

Det är inte bara eleven som påverkas, även familjen, skolan och samhället sätts på prov.

Syftet med dagen är att öka kunskapen och förståelsen kring hemmasittande, ”hemmasittare” och frånvaro. Denna dag vill inspirera, ge perspektiv och konkreta tips samt vara en plattform för nya samarbeten och kontakter.

Vi ger också uppskattade öppna och skräddarsydda kurser om problematisk skolfrånvaro. Mer info och anmälan.

Programmet 2017 – mer kommer

Temat 2017 är den stora palett av riskfaktorer som kan orsaka skolfrånvaro, komplicera återgång och göra det svårt att komma ikapp – särbegåvning, neuropsykiatriska och autismspektrumtillstånd, medicinska sjukdomar, problem hemma och mycket mer. Noggrann kartläggning är A och O för fungerande lösningar. Då gäller det att hitta de relevanta risk- och skyddsfaktorerna!

Programmet från förra året, dvs 2016 program-hemmasittardag2016

Fakta temadagen om problematisk skolfrånvaro

Datum och tid: 8.00-16.30 3 maj 2017 (Registrering 8.00-8.30)
Plats: Skandias aula, Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Närmaste tunnelbana är Thorildsplan. Tack Skandias stiftelsen Idéer för livet för lån av lokal.
Kostnad: 350 kr (inkl. moms), fika och enklare lunch ingår, Bankgiro 5744-0497 eller swisha till 123 555 9141, Öhman Institutet. Ange namn & telefonnummer.
Faktura: Ja, om ni verkligen, verkligen måste. Vi uppskattar om ni betalar enligt ovan.
Arrangörer: Aggie på Prestationsprinsen, Matthias på Sommarkollo4.me och mamma Pernilla i samarbete med Öhman Institutet.
Frågor: Aggie 070 553 85 48 eller till hemmasittardagen@prestationsprinsen.se.

Om ni är intresserade av att ställa ut i samband med Hemmasittardagen?. Vi tar vi 1500 kr exkl moms från ideella föreningar och 3500 kr exkl moms för övriga verksamheter.

Anmälan