Hemmasittardagen

Temadagen om problematisk skolfrånvaro

Årets tema: Många olika grupper drabbas, många gemensamma intressen!

I maj 2014 gick temadagen Hemmasittardagen av stapeln för första gången. Vi vågar nog påstå att det också var första dagen om frånvaro i Sverige också! 2015 och 2016 gjorde vi den igen. Över 200 personer kommer med helt olika professioner och bakgrund, specialpedagoger, pedagoger, skolledare, kuratorer, elevhälsan, personal på socialtjänst, BUP & ungdomsmottagningar, hemmasittar-team och projekt… Och inte minst föräldrar! Temadagen kring barn och ungdomar med problematisk frånvaro och hemmasittande!

Många barn och ungdomar i Sverige går inte i skolan regelbundet – trots skolplikt och rätt till utbildning. I år vill vi dels uppmärksamma de utredningar och rapporter som kommit om skolfrånvaro senaste året, dels att många olika elev”grupper” drabbas och inte förmår gå till skolan, men att det samtidigt finns många gemensamma behov och lösningar.

Det är inte bara eleven som påverkas, även familjen, skolan och samhället sätts på prov.

Syftet med dagen är att öka kunskapen och förståelsen kring hemmasittande, ”hemmasittare” och frånvaro. Denna dag vill inspirera, ge perspektiv och konkreta tips samt vara en plattform för nya samarbeten och kontakter.

Vi ger också uppskattade öppna och skräddarsydda kurser om problematisk skolfrånvaro. Mer info och anmälan.

Programmet 2017 – mer kommer

Temat för 2017 års temadag är den stora palett av riskfaktorer som kan orsaka skolfrånvaro, komplicera återgång och göra det svårt att komma ikapp – särbegåvning, neuropsykiatriska och autismspektrumtillstånd, medicinska sjukdomar, problem hemma och mycket mer. Noggrann kartläggning är A och O för fungerande lösningar. Då gäller det att hitta de relevanta risk- och skyddsfaktorerna!

  • Intresseorganisationer med olika erfarenheter av skolproblem och frånvaro. Nicklas Mårtensson och/eller Anne Lönnermark från Autism och Aspergerförbundet kommer, likson Mona Liljedahl, gymnasielärare och konsult för Filurum, ett nätverk för kunskapsspridning om särskild begåvning/särbegåvning. Vi väntar på svar från några till.
  • Paneldiskussion med deltagarna ovan. Vi kommer att försöka hitta gemensamma och särskiljande faktorer. Och inte minst – presenteras lösningar!
  • Fakta och tankar framåt. Regeringens särskilda utredare, Malin Gren-Landell berättar om sitt betänkande Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera som kom nu i januari 2017.  Aggie Öhman, redovisar rapporten Skolans tomma stolar, om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan, som kom i september 2016.
  • Ett samtal mellan Malin och Aggie om vad som behöver förändras.
  • Och även i år kommer föräldrar och elever till tals, det som gör vår dag så unik.

Programmet från förra året, dvs 2016 program-hemmasittardag2016

Fakta temadagen om problematisk skolfrånvaro

Datum och tid: 8.00-16.30 3 maj 2017 (Registrering 8.00-8.30)
Plats: Skandias aula, Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Närmaste tunnelbana är Thorildsplan. Tack Skandias stiftelsen Idéer för livet för lån av lokal.
Kostnad: 350 kr (inkl. moms), fika och enklare lunch ingår, Bankgiro 5744-0497 eller swisha till 123 555 9141, Öhman Institutet. Ange namn & telefonnummer.
Faktura: Ja, om ni verkligen, verkligen måste. Vi uppskattar om ni betalar enligt ovan.
Arrangörer: Aggie på Prestationsprinsen, Matthias på Sommarkollo4.me och mamma Pernilla i samarbete med Öhman Institutet.
Frågor: Aggie 070 553 85 48 eller till hemmasittardagen@prestationsprinsen.se.

Om ni är intresserade av att ställa ut i samband med Hemmasittardagen?. Vi tar vi 1500 kr exkl moms från ideella föreningar och 3500 kr exkl moms för övriga verksamheter.

Anmälan