Prestationsprinsen & vänner

2015 bildades en vänförening till bloggen, den ska stötta dess verksamhet och liknande verksamheter. Föreningen ska:

  • Stötta och främja bloggen Prestationsprinsen och liknande verksamheters fortsatta utveckling
  • Verka för ökad social hållbarhet med fokus på barn och unga.
  • Verka specifikt för kunskapsförmedling kring barn och unga som gör, tänker och känner ”annorlunda” och deras behov, dvs i Prestationsprinsens anda.
  • Driva projekt som bidrar till utveckling, kunskapsförmedling och folkbildning inom ovanstående.

Det innebär att vi driver bloggen och närvaro i andra sociala medier, driver projekt, opinionsbildar och stöttar andra verksamheter som till exempel Sommarkollo4.me, anhörignätverk mm.

Medlemsskapet kostar 300kr för privatpersoner och 1500kr för juridiska personer. Vill du bli medlem och stötta bloggen, liknande  verksamheter och föreningen? Donationer, stora eller små är välkomna. Skicka ett mail till info at prestationsprinsen.se.

Prestationsprinsen

 

 

Annonser