Prestationsprinsen & vänner

2015 bildades en vänförening till bloggen, dess verksamhet och liknande verksamheter. Föreningen ska:

  • Stötta och främja bloggen Prestationsprinsen och liknande verksamheters fortsatta utveckling
  • Verka för ökad social hållbarhet med fokus på barn och unga.
  • Verka specifikt för kunskapsförmedling kring barn och unga som gör, tänker och känner ”annorlunda” och deras behov, dvs i Prestationsprinsens anda.
  • Driva projekt som bidrar till utveckling, kunskapsförmedling och folkbildning inom ovanstående.

Medlemsskapet kostar 300kr för privatpersoner och 1500kr för juridiska personer. Vill du bli medlem och stötta bloggen, liknande  verksamheter och föreningen?
Skicka ett mail till info at prestationsprinsen.se.

Prestationsprinsen

Pågående projekt ”Hemmasittare”

Tack vare stipendier från och i samarbete med Skandias stiftelse Idéer för livet genomförde Prestationsprinsen & vänner en Sifo-undersökning bland Sveriges kommuner och skolor under våren. Undersökningen handlar om frånvaron i sig och arbetet kring skolfrånvaro. Vi hoppas att den på ett bra sätt ska komplettera den fördjupade analys som Skolinspektionen nyligen har genomfört kring långvarig ogiltig skolfrånvaro.

Syftet med vår undersökning är bland annat att få större kunskap om antal elever med stor frånvaro (anmäld och oanmäld), hur kommuner och skolor arbetar med och följer upp frånvaron i grundskolan och vilket stöd de får från sina huvudmän och skolmyndigheterna. Vi vill förstå om kommuner och skolor får det de behöver kring elever med problematisk skolfrånvaro.

Undersökningen har kompletterats med ett antal djupintervjuer. Det hela har resulterat i en rapport om hur vi arbetar idag i Sverige med problematisk skolfrånvaro och med hjälp av den kommer vi att driva frågor kring arbetet och stödet till kommuner och skolor på detta område. Vi är övertygade att det är en viktig pusselbit i att minska antalet elever med problematisk frånvaro och så kallade ”hemmasittare”.

Almedalen

Prestationsprinsen och stiftelsen Idéer för livet arrangerade ett seminarium ”Visst svinn får man räkna med? Skolplikt i all ära, men varför följer vi inte upp barns skolnärvaro?”. Det innehöll en kort redovisning av en delrapport och en paneldebatt.
8/7 kl 9.30-10.30 i Skandias trädgård. Deltagarna var Maria Stockhaus (M), suppleant i utbildningsutskottet och lång erfarenhet av skolfrågor på kommunnivå, Lena Hök, Hållbarhetschef Skandia, Aggie Öhman, utredare/projektledare Prestationsprinsen, Nima Sanandaji, debattör och författare, Paula Öhrn, Kommunstyrelsens ordförande (S), Ale kommun, moderator var Cecilia Naucler. Jennie Bacchus Hertzman, TNS Sifo redovisade undersökningen.

Prestationsprinsen deltog i ”Hemmasittare – siffror och statistik, föräldraperspektiv samt en eldsjäls vision”. Där Aggie Öhman inledde seminariet med aktuell statistik och fakta kring hur det faktiskt arbetas med frånvaro ute i landet. 5/7 13.15 – 14.45 på Bredgatan 4 (Hansa utbildning)

13 september lanserades hela rapporten

Den 13 september lanserades hela rapporten ”Skolans tomma stolar – om skolfrånvaro och kommuner och skolors arbete med frågan”. Vid ett frukostseminarium i Skandias lokaler presenterade Aggie Öhman rapporten, dess analys och slutsatser. Efteråt följde ett samtal om skolfrånvaro mellan Aggie och regeringens särskilda utredare av problematisk elevfrånvaro Malin Gren Landell, samt Lena Hök, hållbarhetschef Skandia.