Prestationsprinsen & vänner

2015 bildades en vänförening till bloggen Prestationsprinsen, den ska:

  • Stötta och främja bloggen Prestationsprinsen och liknande verksamheters fortsatta utveckling
  • Verka för ökad social hållbarhet med fokus på barn och unga.
  • Verka specifikt för kunskapsförmedling kring barn och unga som gör, tänker och känner ”annorlunda” och deras behov, dvs i Prestationsprinsens anda.
  • Driva projekt som bidrar till utveckling, kunskapsförmedling och folkbildning inom ovanstående.

Det innebär att vi stöttar Prestationsprinsen, bloggen och närvaron i andra sociala medier, driver projekt, opinionsbildar och stöttar andra verksamheter som till exempel Sommarkollo4.me, anhörignätverk mm.

Stötta oss
Vill du stötta oss och uppskattar vårt ideella arbete? Alla bidrag är välkomna, enorma och små, sätt in 100 kronor eller valfritt belopp på bankgiro 5192-3704 .

Medlemskap
Medlemsskapet kostar 300kr för privatpersoner. Du blir då en av vännerna som stöttar vårt arbete. Du blir medlem, får mejl med uppdateringar på bloggen, rabatt på föreläsningar med mera. Anmäl dig nedan och betala till Prestationsprinsen & vänner, bankgiro 5192-3704 . Ange ”medlemsavgift” och ditt namn eller initialer.

Om du vill bli medlem:

Styrelse

Ordförande – Anette Rosvall, anette [at] anetterosvall.se
Sekreterare och kassör – Aggie Öhman, aggie [at] prestationsprinsen.se
Ledamot – Tinna Almgren, kristina.algmren [at] stellankramer.se

 

Annonser