Varför definitionen på problematisk skolfrånvaro är viktig


saknad-uppmarksamma-elevers-franvaro
I den mycket viktiga och till stora delar mycket bra utredningen Saknad. Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) ger man ett förslag till definition för problematisk skolfrånvaro:

Med problematisk frånvaro avser utredningen frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål. Det här innefattar all frånvaro, det vill säga både giltig och ogiltig frånvaro samt sammanhängande och upprepad frånvaro.

Här finns två mycket viktiga poänger.

  1. Det första är att definitionen inte fokuserar på kunskapskraven och målet att inhämta kunskap enligt läroplanerna. Utan, vi på Prestationsprinsen tolkar det som utredningen med utbildningens mål, menar det som behandlas i del 2 av läroplanen för grundskolan: Övergripande mål och riktlinjer. Här anges att målen dels innefattar normer och värden, dels kunskap. Det handlar till exempel om att kunna göra göra medvetna etiska ställningstaganden, respektera andra människor, ta avstånd från att människor utsätts för kränkande behandling, förstå andra människors, visa respekt för sin omgivning. Även inom avsnittet om kunskaper finns mål som inte direkt handlar om fakta och teorier. Elever ska till exempel kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, arbeta självständigt och tillsammans med andra, känna tillit till sin egen förmåga, tänka kritisktoch självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.
  2. Det andra är att äntligen(!) en officiell statlig utredning erkänner att även giltig frånvaro kan vara problematisk! Ogiltig frånvaro innefattas i definitionen ovan. Som vi har kämpat för att få fram detta! Det är viktigt därför att vi ser att oavsett anledningar så är omfattande frånvaro problematisk. Det är svårt att komma i fatt då man varit borta länge. Både kunskapsmässigt och socialt, eleven hamnar lätt utanför. Oavsett orsaker så brister det ofta i stödet hur eleven ska komma tillbaka, men också ikapp. Ofta föväntas eleven hoppa in och själv eller med sina vårdnadshavare organisera kom-ikapp-arbetet.

Det är viktigt att skolan identifierar, kartlägger och åtgärdar all frånvaro! Och inte minst förvandlar den till närvaro, för våra älskade ungars skull, ja, allas skull!

Annonser

Om prestationsprinsen

Prestationsprinsen är vem som helst, flicka, pojke, barn, ungdom,ofta missförstådd. Bloggen vill bidra med lite vuxen ödmjukhet kring våra älskade ungars behov och beteenden, speciellt barn med osynliga funktionsnedsättningar..
Det här inlägget postades i Skolan. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.