11 tips vid överlämning mellan skolor. Det är svårt och fungerar för ofta dåligt.

Sommarväg_prestationsprinsen

Det är viktigt att den blir bra, vägen mellan gamla och nya skolan, det kända och det okända…

Det finns många skolor som gör ett fantasktiskt arbete med överlämningar just nu i terminens sista veckor. Men genom min kontakt med föräldrar i olika forum slår det mig hur fruktansvärt dåligt det fungerar på många håll. Ja, det är ett hårt ord, men det är så det är. Bra överlämingar är särskilt svårt när det den nya skolan snabbt behöver komma igång med lite mer omfattande anpassningar, extra anpassningar eller särskilt stöd.
Några tips för bättre överlämningar:

Tala med eleven! Ni vet det där att tala med, inte om. Mycket viktigt vid överlämningar…

Förbered mentalt – eleven behöver förberedas på att hen ska byta skola, i lagom doser, i lagom takt. Berätta att man ska byta skola, om den nya skolan, vad som kommer att förändras och vara olikt, vad som kommer att vara lika, visa bilder. Inte bara i klassen, utan enskilt, så att frågorna vågar komma. Den personliga oron eller behovet av att veta detaljer är inte alltid rolig att blotta i helklass.

Lära känna den nya skolan – Den avlämnande skolan kanske kan hjälpa till så att man börjar med att bara gå dit och stanna utanför, sen kanske man går runt och kollar lite, kanske möter någon lärare man ska ha nästa termin. Den mottagande skolan kan sen bjuda in till en rundvandring för att se lokalerna. Då är det bra att skicka foton och länkar innan, så har eleven en uppfattning och besöket blir mer en bekräftelse än en massa nytt. Ett andra steg är att möta lärare och kanske någon ny klasskamrat. Samma sak här, gärna skicka bilder med kort intro innan. Skicka ett välkomstbrev med tydlig och relevant information innan terminsstarten.

Samarbeta med föräldrarna – kan föräldrarna vara och vill vara med i denna process så är det toppen. De är experter på sina barn och det de frågar om eller ber om måste tas på allvar. De frågar inte för att överbelasta skolan. De frågar för att det kan göra hela skillnaden för om deras barn ska klara skolbytet. De kan ta en extra promenad förbi nya skolan, de kan kanske se till att barnet får möta lärare eller nya klasskamrater på fritiden, de kan ta samtal med personal i nya skolan, de är en stor avlastning när samarbetet fungerar. Får föräldrar delta blir de tryggare och det sprids till deras barn.

Överlämning av erfarenheter – elever som har haft det kämpigt i skolan eller har det svårt i skolan ska inte behöva bli försökskaniner i nya skolan. Det behövs en professionell överlämning av erfarenheter och dokumentation. Resonemang som att man inte vill få en förutfattad bild av nya elever, utan vill skapa sin egen uppfattning är ett hån mot dessa barn och unga. Om det har fungerat i den gamla skolan (kolla med barn och vårdnadshavare), finns all anledning att inte uppfinna nya hinder… Visst ska den nya skolan bilda sig egna uppfattningar och utveckla sig och lärmiljön så det kan gå ännu bättre. Men ha respekt för den tuffa resa dessa barn och familjer gör pga skolan.

Överlämning av dokumentation – Det måste finnas någon som ansvarar för att information och dokumentation lämnas över. Och att det finns någon som ansvarar för att ta emot den. Helst också en struktur hos den mottagande skolan så de vet hur de ska hantera den, så att den tas till vara på bästa sätt hos eleven. Det bästa är om man kan ta fram särskild dokumentation, så kort och koncis som möjligt. Utan värdeladdad ord. Tala om vad som fungerat och vad som inte fungerat. Dra en slutsats varför. Kanske kan det som inte funkat funka i nya skolan som har en annan lärmiljö. Ofta skriver vi en massa historia som faktiskt inte är nödvändig.

Även om vårdnadshavare inte vill att dokumentation lämnas över så kan en kommunal grundskola ändå göra det till en annan kommunal skola i samma kommun. Detta om de anser att det gynnar barnets bästa och om de båda skolorna lyder under samma skolnämnd (myndighet). Det finns också en generalklausul som gör att kommunala grundskolor har möjlighet att lämna ut uppgifter till gymnasieskolor,
fristående skolor, annan kommun eller huvudman när  det är uppenbart
att intresset av att uppgifterna lämnas ut är större än det intresse som
sekretessen ska skydda. (Generalklausulen gäller inte för hälso- och sjukvård och
socialtjänst eller för fristående skolor.) läs mer i Skolverkets material om överlämning.

Mandat och befogenheter– Detta missas ofta. Någon t.ex. mentor eller specialpedagog tar emot information och dokumentation, men har sen inte möjlighet att se till att det som behöver göras görs av enskilda lärare. Den person som är ansvarig för att ta emot måste ha ett mandat och befogenhet att påverka arbetet med anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd. Annars blir det bara ord… Och rektorns stöd.

Sekretess – i stort sett gäller så kallad presumtion för sekretess i de här sammanhangen, vilket innebär att uppgifterna bara får lämnas ut om det står klart att de berörda inte lider men av detta. Det är viktigt att komma ihåg att skolläkare och skolsköterska räknas som en självständig verksamhetsgren inom elevhälsan. Det innebär att de har sekretess mot övrig elevhälsopersonal och annan skolpersonal. En sekretessbelagd uppgift i den medicinska delen av elevhälsan kan i vissa fall lämnas ut till annan verksamhet om det är nödvändigt för att eleven ska kunna få det stöd hon eller han behöver. Men det bästa är i alla sammanhang att anstränga sig för att få samtycke för att lämna uppgifterna från vårdnadshavare. Se vidare nedan om förtroende, tillit och samverkan.

Uppföljning – följ upp efter någon månad. Ta med avlämnande skolan i det mötet. De känner eleven bättre och kan vara med att dra slutsatser kring vad som är anledningen till att åtgärder fungerat eller inte. Och följ upp det egna arbetet, bjud förstås in föräldrar och elev. Ibland är det bättre att tala med eleven enskilt, före och efter mötet. Det är för jobbigt att sitta mitt i vuxenmöte för de flesta elever. Uppföljning glöms ofta bort.

Förtroende och tillit – ja det är grunden i allt gott samarbete och för att våga göra nya saker. Viktigt att eleven känner förtroende och tillit till att den nya skolan tar emot bra. Att någon där visar ett intresse för eleven i sig och att det ska bli bra. Helst en person som sen också kommer att arbeta med barnet/ungdomen.

Samverkan – att ge och ta. Att inte ta goda råd från föräldrar och tidigare skola som förmaningar eller skrift på näsan. De har många gånger gjort en lång och svår resa. Var tacksamma att de vill dela med sig. Avlämnande skola måste vara prestigelös och inte ta frågor om insatser ni inte provat eller tänkt på som nederlag. Det är väl bra att någon tänker på det nu. Kan vara lösningen på något kanske!

Det finns massor av god läsning, tips och inte minst färdiga blanketter på Skolverkets webbsida med info och stödmaterial om överlämning mellan och inom skolor och skolformer. Det finns även mycket klokt och nyttigt om övergångar i kapitel 13 i regeringens betänkande Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (som refererar till detta inlägg!). Kika även gärna på tidigare inlägg om tydlig kommunikation och hur vi missar vid överlämningar när vi studerar särskilt stöd vid överlämningar i grundskolan.

Visst det tar lite tid nu, men vi har igen det mångdubblet i höst. Tidsmässigt och känslomässigt. Och vi gör det väl för våra älskade ungars skull, ja, för allas skull…

Annonser

Om prestationsprinsen

Prestationsprinsen är vem som helst, flicka, pojke, barn, ungdom,ofta missförstådd. Bloggen vill bidra med lite vuxen ödmjukhet kring våra älskade ungars behov och beteenden, speciellt barn med osynliga funktionsnedsättningar..
Det här inlägget postades i Allmänt, barn, Familjeliv, Funktionsnedsättningar, Lärare, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, oro och nervositet, Samhälle, Särskilda behov, skola, Skolan, Utbildning. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till 11 tips vid överlämning mellan skolor. Det är svårt och fungerar för ofta dåligt.

 1. Reblogga detta på Prestationsprinsen och kommenterade:

  Länkade till detta högaktuella inlägg igår på facebook vilket verkligen tog fart. Så jag påminner även här på bloggen om det viktiga arbetet med överlämningar.

 2. Caroline skriver:

  Skulle det vara okej om jag utgår från din fina text när jag författar ett underlag till min arbetsplats om hur vi ska arbeta vid överlämningar? Vi har ett väldigt bra arbete men känner att det behöver finnas på papper så att det fortsätter att fungera bra i fortsättningen.

 3. Madde skriver:

  Blir lätt provocerad av detta. Var är vårdnadshavaren i allt detta? Helt frånvarande verkar det som!

  Håller fullständigt med om att det är viktigt med professionella överlämningar men skolan har inte allt ansvar när elever byter skola. Vårdnadshavare har den viktigaste rollen. Prata berätta förbereda ge tillstånd att skolorna får lämna över mm mm mm.

  • Du har så rätt och det är därför jag har med stycket om föräldrar/vårdnadshavare och försöker koppla till dem på fler ställen. Det här inlägget handlade om skolornas ansvar och tips i deras arbete. Om inte det sköts professionellt eller till och med dåligt, så kan ingen vårdnadshavare i världen kompensera detta!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s