Elevvårdskonferens (EVK) försvinner i nya skollagen och rektorns utredningsansvar skärps.

I nya skollagen har begreppet elevvårdskonferens tagits bort. I den tidigare fanns det tydligt definierat att rektorn var skyldig att kalla till en sådan, och vilka som skulle ingå.

Däremot har rektorns utredningsansvar skärpts i den nya skollagen. Så här står det i proposition 2009/10:165 om ny skollag, avsnitt 2:

”I dagens grundskoleförordning (1994:1194) anges att det för behandling av elevvårdsfrågor ska finnas en elevvårdskonferens för rektorns arbetsområde. Där ska som ledamöter ingå rektorn, företrädare för elevvården och berörd klassföreståndare eller motsvarande samt annan berörd personal. Regeringen anser nu att regleringen av elevvårdskonferens kan upphöra, eftersom det föreslås att det införs en tydlig utredningsskyldighet när en elev är i behov av särskilt stöd.”

I nya skollagens 3 kap behandlas barns och elevers utveckling mot målen. I §8 står det om rektorns utredningsskyldighet:

”Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”

Notera att det även kan vara vårdnadshavaren, eller eleven själv, som anmäler till rektorn, han eller hon är då skyldig att utreda skyndsamt. Notera också att det inte bara är när eleven inte befaras nå målen som rektorn är skyldig att utreda. Det står ”…ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation”.

När samrådet med elevhälsan är ”uppenbart obehövligt” är lite diffust, men Skolverket säger att om det bara rör pedagogiska anpassningar så behöver inte elevhälsan kopplas in. Du kan läsa mer om elevhälsan som ersätter elevvården i tidigare inlägg.

Utredningen ska innehålla ett beslut om att skolan ska ta fram åtgärdsprogram eller beslut att ett sådant inte behövs. Det här är jätteviktigt för det beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Att kunna överklaga åtgärdsprogram är nytt och mycket efterlängtat av många föräldrar. Det är ofta en mycket dålig kvalitet på åtgärdsprogrammen och de följs upp ännu sämre… Men kom ihåg att både överklagan och beslutet är offentligt och det kan ju få en del att tveka.

Det är fler skärpningar i nya skollagen kring åtgärdsprogram som ska få sitt eget blogginlägg framöver. Men tankarna kring hur skolan bör arbeta har jag tagit upp i tidigare inlägg ”Särskilt stöd och åtgärdsprogram”, ”IUP och åtgärdsprogram för Prestationsprinsen” eller ”Ett bra samtal? Om en EVK, elevvårdskonferens”.

Skolverket har tagit fram ett antal vägledningar i hur den nya skollagen ska tolkas och tillämpas. En heter Mer om elevers rätt till kunskap och särskilt stöd och behandlar just rektorns utredningsansvar vid behov av särskilt stöd.

Där poängterar Skolverket att rektorn ansvarar för att elevens behov utreds och att det fattas beslut, men kan delegera arbetet till till exempel en lärare i arbetslaget.

Andra beslut kring särskilt stöd får rektorn inte delegera, det gäller beslut om att en elev ska ingå i en särskild undervisningsgrupp, få enskild undervisning eller få anpassad studiegång. De besluten kan också överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Om prestationsprinsen

Prestationsprinsen är vem som helst, flicka, pojke, barn, ungdom,ofta missförstådd. Bloggen vill bidra med lite vuxen ödmjukhet kring våra älskade ungars behov och beteenden, speciellt barn med osynliga funktionsnedsättningar..
Det här inlägget postades i Allmänt, Funktionsnedsättningar, Lärare, Nya skollagen, Samhälle, Särskilda behov, skola, Skolan, Skolrätt, Utbildning. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Elevvårdskonferens (EVK) försvinner i nya skollagen och rektorns utredningsansvar skärps.

 1. Mikaela skriver:

  Man skär ner på allt.
  Ska jag vara ärlig så behövs vissa grejer.
  Vi får inte fortsätta att skära ned sådär.

  Och jag förstår inte hur det funkar utan Elevvårdskonferens?

  Tror inte att den nya skollagen är så bra.
  Förutom det med betygen ser det lite mer illa ut nu :(.

 2. jiiizes skriver:

  samtidigt som man skurit ner på elevhälsan till ett minimum…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.