På gång – konferens, seminarieserier, workshoppar och föräldrakvällar våren 2019 i Stockholm

Konferens om problematisk skolfrånvaro för nämndpolitiker, förvaltningschefer med flera

En heldag om vinsterna av att ta kontroll över skolfrånvaron den 4 april och en workshop 5 april för skolpolitiker, huvudmän, förvaltningschefer, skolledare. I samarbete med regeringens tidigare utredare Malin Gren Landell. Mer om konferensen

Hur satsning på skolkultur kan minska
kostnader och personalomsättning

En seminarieserie för skolledare om ekonomisk styrning, värdegrund och ledarskap i skolan i samarbete med Elevhälsokonsulterna.
Mer om seminarieserien 

Kursdagar/workshoppar om problematisk frånvaro och ”hemmasittande” 

27 mars – Identifiering och kartläggning Vad som behövs för att tidigt identifiera och reagera på frånvaro. Vi talar risk och skyddsfaktorer, hur vi kartlägger för att hitta relevanta insatser.

28 mars – Öka närvaro, bryta frånvaro och  uppföljning  Vad krävs för att elever ska kunna öka sin närvaro/bryta hemmasittande. Bra uppföljning ger oss underlag för att ta välgrundade beslut om pågående insats.  Läs mer om kursdagarna.

Föräldrakvällar om skolproblem och barn som tänker annorlunda

23 januari – Hjälp skolan funkar inte för mitt barn! För dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet. För dig som undrar om ditt barn är sjukt eller om det är något annat. Får du inte den respons du önskar från skolan? Vill ditt barn inte gå till skolan? Går ditt barn inte dit? Har det blivit hemmasittande?

19 mars- Barn och unga som tänker och gör annorlunda. Många kämpar för en fungerande vardag. Vi ger tips och tankar utifrån konkreta situationer som t.ex. bråkiga mornar, skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, efter lov, semestrar, släktmiddagar, dataspel, sovtider, hygien, klippa håret, ljud och lukter…

Läs mer om föräldrakvällarna

Annonser
Publicerat i barn, Familjeliv, Föräldraskap, Lärare, ledarskap, Politik, skola, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Vi behöver fakta och gemensamma begrepp i debatten om ”hemmasittare”

Eftersom skolfrånvaro länge varit en icke-fråga i debatten är det inte konstigt om vi talar förbi varandra nu när debatten är igång. Just nu har politiker om många andra fått upp ögonen för de så kallade hemmasittarna, inkluderingsproblematiken och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Situationen är mer komplex än så.

 • Frånvaron blir problematisk långt innan den är total, som ofta kallas ”hemmasittare”.
 • Det finns en problematik i hur inkluderingsbegreppet används och tolkas, men många andra faktorer har stor påverkan. Vi brukar tala många samverkande riskfaktorer för omfattande frånvaro.
 • Det brister ofta i anpassningar och särskilt stöd för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket påverkar förmågan att kunna gå till skolan. Men många andra brister i skolan orsakar frånvaro och många andra elevgrupper har också en problematisk skolfrånvaro.

I Sverige har vi inga gemensamma begrepp/benämningar för olika omfattning av frånvaro eller kategorier av frånvaro. Vi har inga gemensamma nivåer som alla skolor, huvudmän och hemkommuner följer upp och vi vet väldigt lite om till exempel vilka skolor och elevgrupper som har omfattande frånvaro.

Vi som arbetar med detta har en bild, eller kanske snarare individuella bilder, som speglar våra olika erfarenheter och säkert vilken profession vi har. Det blir så då det inte finns någon objektiv data från regelbunden nationell insamling av data av skolfrånvaro och än mindre analys.

I kommande blogginlägg kommer vi att lyfta fram forskning och tankar om olika kategorier av skolfrånvaro, olika omfattning av frånvaro och varför även relativt låg frånvaro kan vara problematisk. Vi gör detta för våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.


Kolla in allt spännande vi har på gång, kurser, konferenser m.m.

 • för föräldrar
 • för er som möter dessa barn och unga i ert jobb
 • för er som styr över skola, socialtjänst och andra verksamheter

Välkomna!

Publicerat i barn, Samhälle, Skolan | Lämna en kommentar

Lärare som säger upp sig? Svårt att anställa? Är arbetsmiljöfrågor en utmaning?

Frukostseminarium för skolledare 19/2

Välkomna på ett frukostseminarium den 19 februari 2019 i Stockholm. Vi har fått signaler från rektorer och skolledare att arbetsmiljön är en utmaning i ert ledarskap. Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverket.Vi är skeptiska till om det är slarv eller en så stor utmaning att man inte alltid lyckas. Ett stort ansvar vilar på huvudmannen, men mycket kan göras lokalt. Vi vill hjälpa er en bit på vägen!

Vi bjuder in till en morgon där vi talar om hur man kan:

 • Minska personalomsättningen och bli en ännu attraktivare arbetsgivare
 • Hur en hälsofrämjande skolkultur med minskad stress och ohälsa skapar en attraktiv arbetsmiljö,  som minskar kostnader.
 • På köpet kan du få en ökad måluppfyllelse genom att personal trivs, utvecklar sig själv, organisationen och eleverna.

Vi nosar på dessa områden under frukosten och är du mer intresserad ger vi tre fristående halvdagar under våren den 25 mars,  6 maj och 17 juni.
Du kan läsa mer om eftermiddagarna här.

Fakta om frukosten

Arrangörer: Prestationsprinsen i samarbete med Elevhälsokonsulterna. Du möter Aggie Öhman och Malin Valsö.
Lokal: Centrala Stockholm
Datum: 19 februari 2019
Tid: 8:00 – 9:00
Pris: Gratis, vi bjuder på frukost, men no-show debiteras med 350 kronor.
Anmälan till frukostseminariet. 

 

 

Publicerat i Lärare, psykisk ohälsa, Samhälle, skola, Skolan | Lämna en kommentar

Tips för sportlov och resor, ja även för skolresa eller konferens. För stressade, oroliga, med neuropsykiatriska diagnoser och många fler.

Prestationsprinsen

Bara några veckor till sportlovet. Då drar många iväg på storstadsresor, till släkten, skid- eller solsemester. Har man ett barn, eller annan familjemedlem, som inte är så förtjust i nya saker, förändringar eller i behov av struktur och förutsägbarhet så kan en semester, konferens eller skolresa bli lite knepig om den innehåller flera stopp, olika sov- och matställen, mycket folk, nya människor och nya miljöer. Kanske ett nytt land!

Det här är skrivet till föräldrar, men går lika bra att applicera på elev, kollega, sambo, fruga, man… Det är viktigt att skapa struktur och förutsägbarhet genom att noga förbereda barnet (eller maken, eller…). Och se till att det finns mentala och fysiska reträttplatser.

Lite idéer för förutsägbarhet:

 • Gör ett schema med vad som ska hända varje dag (inte för mycket text!), gärna med bilder eller teckningar. Gärna i din smartphone eller i en plastficka så att det kan tas med…

View original post 726 fler ord

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Fysisk klassrumsmiljö och lärmiljö i skolan, del 1

En föreläsning på 22 minuter om fysisk klassrumsmiljö ur ett perceptions- och kognitionsperspektiv. I denna första del går Aggie igenom en del av elevernas behov vad gäller den fysiska miljön för att förbättra inlärningen och arbetsron.

Det handlar om fysisk lärmiljö i klassrummet och skolan. Vår Aggie höll den för Sollentuna kommun förra året. Den fokuserar på vad du kan tänka på i den miljö som ni faktiskt har. Den handlar inte om byggnadsarkitektur eller utformningen av rummen och miljön då vi bygger om eller bygger nytt.

Publicerat i Lärare, Skolan, Utbildning | 2 kommentarer

Tidsbegränsat erbjudande – kursdagar om problematisk skolfrånvaro i mars

Stora härliga konferenser i all ära, men det är i de små sammanhangen det finns tid till erfarenhetsutbyte som ger bestående resultat.  Att arbeta med hemmasittande elever och elever med omfattande frånvaro är svårt, det ger så mycket mer då man kan diskutera och ställa frågor. Vi har ett maxantal på 20 deltagare, ofta är vi bara 10-15 stycken.

Så passa på, anmäl er tidigt till lägre kostnad. till våra workshops/endagskurser, en eller båda. Vi har ett extra early bird erbjudande kommande 10 dagarna.

De här dagarna är för yrkesverksamma, är du förälder eller närstående, kolla in våra kvällar för er!

Röster från tidigare deltagare

”Den här kursen håller så hög kvalitet, jag är imponerad”

”Tycker Aggie visar på stor kunskap och ett stort engagemang, hon är tydlig och upplägget är kanonbra”.

Identifiering och kartläggning av problematisk skolfrånvaro – 27 mars 2019

 • Vad behöves för att tidigt identifiera frånvaro och snabbt sätta in insatser.
 • Kartläggning av frånvaro är svårt därför går vi igenom risk och skyddsfaktorer till omfattande frånvaro, samt hur vi kartlägger för att hitta relevanta insatser.

Öka närvaro, bryta frånvaro och uppföljning
av frånvaroarbete – 28 mars  2019

 • Vi talar om smarta strategier för att elever ska kunna öka sin närvaro/bryta hemmasittande, känna sig motiverade, engagerade och inkluderade.
 • En bra uppföljning ger underlag för bättre grundade beslut om pågående insats.

Priser exklusive moms

 • Anmälan innan 28/2 – 1 800 kr/dag
 • Anmälan 1/3  – 13/3 – 2 100 kr/dag
 • Anmälan Från 14/3 2 700 kr/dag

Extraerbjudande till och med 23 januari – 1500 kr/dag! 

Läs mer om kursdagarna och anmäl dig här!

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Tips till pedagoger, föräldrar och alla vuxna om förändringar, schemabrytande aktiviteter, skifta fokus, eller avbryta något roligt!

Prestationsprinsen

Ben utflykt hötorgetHär vill vi lyfta fram lite tips som kan göra förändringarna mindre dramatiska.

Om man är lite stressad, väldigt upp i hejsan av glädje, eller lite nervös, har en NPF-diagnos eller släng av, så kan nya saker i vardagen, som förändringar, övergångar, då man ska skifta fokus, byta arbetsuppgifter eller avbryta något roligt för något mindre skoj, vara svårt eller oroande.

Det kan vara allt från teaterbesök till mindre saker som byta platser i klassrummet eller kunna avsluta trots att man är mitt inne i något till exempel mattetal eller dataspel…Och det gäller också våra barn och unga, ja vuxna också, med neuropsykiatriska funktionsuppsättningar eller släng av…

Och vi reagerar olika då något är svårt, förvirrande eller oroande beroende på hur stark känslan är. Men blir man tillräckligt frustrerad kan man bli ledsen, arg, tyst, börja gråta, inte komma till mötet/skolan/jobbet den dagen eller i värsta fall implodera eller explodera…

View original post 744 fler ord

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Tips i december: skapa begriplighet och förutsägbarhet!

Prestationsprinsen

Mörkt och tungt? Ja, det är det!

Nu är det bra om vi kan hjälpa våra ungar att klara sista rycket av terminen. Vi vuxna springer fort och det är en stor riskfaktor för våra barn och unga. Vi måste stanna upp och andas djupt så vi inte smittar dem med vår stress. Hålla oss lugna när vi är med dem. Sen kan vi stressa vidare…

Vi rekommenderar att ni sätter er ner med ert barn och skapar struktur, förutsägbarhet och begriplighet om allt som ska hända sista dagarna i skolan och över jul och nyår, ja, hela lovet och inte minst skolstart. Men ta det kanske i omgångar!

Då kan vi tänka efter var, hur, när och med vilka… så att det blir en givande stund. Kanske inte vid matbordet då, utan efter maten, på väg till något, i bilen eller när ditt barn är som mest mottaglig.

Hur…

View original post 251 fler ord

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar